Vodič

Prelaz javne uprave ka dobrom upravljanju podrazumijeva uvođenje promjena i prihvatanje nove kulture koja podrazumijeva odgovornost, otvorenost i efikasnost. Edina podrška u ovoj oblasti obuhvata razvoj liderstva i ljudskih resursa u institucijama, te razvoj i uvođenje novih alata koji olakšavaju prelaz ka novoj kulturi i dobrom upravljanju (MiPRO, CAF, PULS).

Reference:

Strateški planovi lokalnog razvoja (2005- )
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Strateški planovi lokalnog razvoja Strateško planiranje je ključni instrument za upravljanje lokalnim razvojem. Radi se o otvorenom, svima dostupnom, kreativnom procesu donošenja ključnih odluka kojima zajednice oblikuju svoju budućnost i skiciraju akcije kojim dostižu željeno stanje. Strateški plan predstavlja generalni okvir za raspodjelu uvijek oskudnih resursa na rješavanje ključnih ekonomskih problema, odnosno zadovoljenje prioritetnih potreba. Od 2010. u pripremi strategija razvoja primjenjujemo standardizovanu metodologiju za planiranje lokalnog razvoja miPRO. Eda je vodila proces izrade strategija razvoja u sljedećim opštinama:

 • Bileća, 2019
 • Trebinje, 2017
 • Čelinac, Novi Grad i Živinice, 2016-2017.
 • Prijedor, 2013.
 • Jajce, 2013.
 • Laktaši, 2013.
 • Mrkonjić Grad, 2013.
 • Gradiška, 2012, 2018.
 • Petrovac, 2011.
 • Petrovo, 2011.
 • Istočno Novo Sarajevo, 2010.
 • Bosanska Krupa, 2010.
 • Bosanski Petrovac, 2010.
 • Bužim, 2010.
 • Bugojno, 2010.
 • Cazin, 2010.
 • Doboj, 2010
 • Doboj Istok, 2010.
 • Doboj Jug, 2010.
 • Kostajnica, 2010.
 • Kotor Varoš, 2010.
 • Kozarska Dubica, 2010.
 • Ljubinje, 2010.
 • Prnjavor, 2010.
 • Srbac, 2010.
 • Trnovo RS, 2010.
 • Zenica, 2010.
 • Grad Istočno Sarajevo, 2009/2010.
 • Šipovo, 2009/2010.
 • Modriča, 2009.
 • Trebinje, 2008.
 • Mrkonjić Grad, 2007.
 • Istočna Ilidža – Kasindo, 2006/2007.
 • Laktaši, 2006/2007.
 • Doboj, 2005/2006.
 • Doboj Istok, 2005/2006.
 • Petrovo, 2005/2006.
 • Usora, 2005/2006.
 • Derventa, 2005.
Projekat razvoja opština MDP, projekat CDP, opština Laktaši, opština Trebinje, opština Šipovo, opština Istočno Novo Sarajevo, opština Petrovo, opština Petrovac, opština Gradiška, Grad Istočno, Sarajevo, UNDP ILDP, GTZ/GIZ, 2005-2017.

Pružanje tehničke podrške Savjetu ministara BiH – Ministarstvu finansija i trezora BiH za pripremu i publikovanje „Budžeta za građane“ (2020.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Pružanje tehničke podrške Savjetu ministara BiH – Ministarstvu finansija i trezora BiH za pripremu i publikovanje „Budžeta za građane“ Projekat obuhvata provođenje relevantnih analiza, pripremu metodologije za izradu i publikovanje „Budžeta za građane“ za Ministarstvo finansija i trezora BiH, te pružanje stručne podrške za pripremu prvog „Budžeta za građane“, uključujući proces konsultacija, pripremu i uređivanje dokumenta, njegov dizajn i štampu. GIZ BiH, 2020.
Pružanje tehničke podrške i izvođenje obuke za lokalnu upravu u procesu integrisanog strateškog planiranja – priprema strategija razvoja na lokalnom nivou (2016.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Pružanje tehničke podrške i izvođenje obuke za lokalnu upravu u procesu integrisanog strateškog planiranja – priprema strategija razvoja na lokalnom nivou Pružanje tehničke podrške i izvođenje obuka za razvojne timove u opštinama Čelinac, Živinice, Novi Grad u procesu izrade strategije integrisanog lokalnog razvoja, primjenom MIPRO. UNDP LID, 2016.
Pružanje tehničke podrške u jačanju lokalnih partnerstava (2016.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Pružanje tehničke podrške u jačanju lokalnih partnerstava Pružanje prilagođene tehničke podrške lokalnim samoupravama Banjaluke, Gradiške i Prijedora u procesu jačanja lokalnih razvojnih partnerstava. UNDP LID, 2016.
Unapređenje sistema upravljanja imovinom za odabrane lokalne samouprave u BiH (2016.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Unapređenje sistema upravljanja imovinom za odabrane lokalne samouprave u BiH Izvršena analiza stanja sistema upravljanja imovinom na lokalnom nivou te odabrane lokalne samouprave (Grad Banja Luka, Opština Novo Sarajevo, Opština Gradiška i Opština Mrkonjić Grad) koje su iskazale interes za unapređenje sistema upravljanja imovinom. Organizovan niz radionica sa radnim timovima lokalnih samouprava te, uz pomoć stručnog tima „Libusoft Cicom“ Zagreb, isporučeno jedinstveno softversko rješenje za upravljanje imovinom, za koje je dobavljač softvera izvršio obuku korisnika za sve module. Projekat upravljanja imovinom, u okviru USAID/Sida GOLD projekta, 2016.
Pružanje tehničke podrške i izvođenje obuke za lokalnu upravu u procesu operacionalizacije strategija razvoja na lokalnom nivou (2013-2014.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Pružanje tehničke podrške i izvođenje obuke za lokalnu upravu u procesu operacionalizacije strategija razvoja na lokalnom nivou Eda je angažovana da pruži efektivnu, prilagođenu i procesno orijentisanu tehničku podršku za 12 lokalnih uprava (Bužim, Cazin, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Kostajnica, Doboj, Doboj Jug, Doboj Istok, Prnjavor, Srbac, Maglaj i Kotor Varoš) u procesu operacionalizacije u početnom periodu provođenja integrisanih strategija lokalnog razvoja, transformišući tako podršku u održiv ciklus upravljanja razvojem koji se može ponavljati. Takođe, Eda će izvesti 4 programa interaktivnih obuka koji su pripremljeni tako da ojačaju kapacitete lokalnih uprava za efektivno upravljanje implementacijom strategije i razvojnim procesima u cjelini. UNDP ILDP, 2013-2014.
Pružanje tehničke podrške i izvođenje obuke za lokalnu upravu u procesu integrisanog strateškog planiranja – priprema strategija razvoja na lokalnom nivou (2013.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Pružanje tehničke podrške i izvođenje obuke za lokalnu upravu u procesu integrisanog strateškog planiranja – priprema strategija razvoja na lokalnom nivou Eda i UNDP su potpisali ugovor u vezi sa pružanjem tehničke podrške i izvođenjem obuke u integrisanom planiranju lokalnog razvoja za četiri jedinice lokalne samouprave u BiH (Prijedor, Laktaši, Mrkonjić Grad i Jajce). Očekivani rezultati obuhvataju izgrađene kapacitete opštinskih timova za planiranje lokalnog razvoja i pripremu četiri razvojne strategije u skladu sa miPRO metodologijom. UNDP ILDP, 2013.
PULS 2013
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
PULS 2013 Cilj projekta se odnosi na unapređenje neposredne komunikacije izabranih predstavnika i građana u jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini putem jačanja dijaloga između predstavnika lokalne uprave, pružaoca usluga i građana, te njihove dalje saradnje na unapređenju javnih usluga na lokalnom nivou u BiH. Ovo je nastavak napora na unapređenju odgovornosti na lokalnom nivou kroz dalju elaboraciju mehanizama povratne sprege za građane, koji su predstavljeni u okviru PULS metodologije. Projekat bi trebao da doprinese povećanju korištenja rezultata ispitivanja zadovoljstva korisnika odnosno građana prilikom odlučivanja o prioritetima za investiranje, budžetiranje i pripremu strateških razvojnih planova i projekata na lokalnom nivou. Fond otvoreno društvo BiH, 2013.
Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave – priprema i izvođenje treninga za lokalnu upravu (2012-2013.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave – priprema i izvođenje treninga za lokalnu upravu U 2012. i 2013. godini Eda je angažovana u sljedećim aktivnostima:

 • izvođenje obuke o metodologiji za integrisano i participativno planiranje lokalnog razvoja miPRO za jedinice lokalne samouprave u BiH,
 • priprema i izvođenje obuke o upravljanju opštinskom imovinom i sredstvima u BiH,
 • pružanje standardizovane obuke i tehničke podrške o upravljanju ljudskim resursima za jedinice lokalne samouprave u BiH, sa fokusom na uspostavljanje odgovarajućih struktura za upravljanje ljudskim resursima i funkcije obuke kao ključnog pokretača ukupnog razvoja kapaciteta lokalne uprave, uključujući procjenu postojećih izazova i mapiranje minimalnih funkcija, struktura i procesa koji omogućavaju efektivno upravljanje ljudskim resursima u jedinicama lokalne samouprave u BiH, te podršku u izvođenju aktivnosti na radnom mjestu i tehničku podršku u vezi sa uspostavljanje i/ili jačanjem organizacionih modaliteta upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj upravi,
 • priprema obuhvatnog programa obuke o međuopštinskoj saradnji u BiH,
 • trenutno, Eda je angažovana na pružanju tehničke podrške u oblasti upravljanja ljudskim resursima u 20 JLS.
UNDP MTS, 2012 – 2013.
Jačanje lokalne samouprave u BiH - priprema studije o napretku (2012-2013.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Jačanje lokalne samouprave u BiH – priprema studije o napretku Sa ciljem utvrđivanja uticaja projekta “Jačanje lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini” koji implementira njemačka razvojna agencija Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Eda je provela seriju intervjua sa predstavnicima 15 opština uključenih u projekat. Riječ je o opštinama: Ilijaš, Višegrad, Gornji Vakuf – Uskoplje, Orašje, Ljubuški, Teslić, Žepče, Laktaši, Maglaj, Modriča, Kostajnica, Kozarska Dubica, Vareš, Gračanica i Kutina. Poredeći nove podatke sa onima iz početne studije, izvedeni su zaključci o tome u kojim opštinama, u kojim oblastima i u kojoj mjeri je došlo do promjena zahvaljujući aktivnostima projekta. GIZ SLS, 2012 – 2013.
Uspostavljanje minimalnih standarda za praćenje ispunjavanja obaveza ravnopravosti polova na lokalnom nivou (2012-2013.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Uspostavljanje minimalnih standarda za praćenje ispunjavanja obaveza ravnopravosti polova na lokalnom nivou Razvojna agencija Eda je potpisala ugovor sa Gender centrom Vlade Republike Srpske za implementaciju aktivnosti na uspostavljanju minimalnih standarda za praćenje ispunjavanja obaveza ravnopravosti polova na lokalnom nivou. Cilj aktivnosti je obezbjeđenje suštinske primjene principa rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou i izgradnja kapaciteta jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva za praćenje napretka primjene standarda ravnopravnosti polova u pilot opštinama u Republici Srpskoj. Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske, 2012 – 2013.
Osnaživanje građanskog društva za politike rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou u zemljama Zapadnog Balkana (2012-2013.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Osnaživanje građanskog društva za politike rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou u zemljama Zapadnog Balkana Eda je potpisala partnerski sporazum sa organizacijom SeConS iz Beograda o implementaciji projekta „Osnaživanje građanskog društva za politike rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou u zemljama Zapadnog Balkana”. Projekat je finansiran od strane Evropske Unije. Eda je zadužena je za provođenje projektnih aktivnosti na području Republike Srpske. Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za zagovaranje rodne ravnopravnosti u lokalnim zajednicama i stvaranje boljeg opšteg okvira za participativnu demokratiju na lokalnom nivou, kao i ukupno unapređenje rodne ravnopravnosti na širem, regionalnom i nacionalnom nivou. EU, 2012 – 2013.
Studija lokalnog integrisanog razvoja ruralnih područja Opštine Kostajnica (2012.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Studija lokalnog integrisanog razvoja ruralnih područja Opštine Kostajnica Eda i opština Kostajnica su potpisali ugovor o izradi Studije lokalnog integrisanog razvoja ruralnih područja opštine Kostajnica sa vizuelnim konceptima. Ova studija predstavlja osnovu za izradu prostorno-planske dokumentacije opštine i od velike je važnosti za pravilno i ujednačeno planiranje lokalnog razvoja. GIZ i Opština Kostajnica, 2012.
Uspostavljanje procedura za koordinaciju lokalnog planiranja i razvoja (2012.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Uspostavljanje procedura za koordinaciju lokalnog planiranja i razvoja Eda je angažovana na uspostavljanju procedura za koordinaciju lokalnog planiranja i razvoja u tri partnerske opštine u okviru SLS-projekta, to jest u opštinama Teslić, Orašje i Kozarska Dubica. Angažman je obuhvatao organizaciju radionica sa opštinskim timovima kako bi se izvršila analiza trenutno primjenjivanih procedura u procesima upravljanja lokalnim razvojem i identifikovale mogućnosti za poboljšanja. Nakon toga, izrađen je prijedlog procedura za koordinaciju planiranja i razvoja na lokalnom nivou, kao i prijedlog za izradu baza podataka za lokalni razvoj za svaku od ciljnih opština. Nacrti su finalizovani u saradnji sa opštinskim timovima, a angažman je završen organizovanjem studijske posjete Kutini. GIZ SLS, 2012.
Izgradnja kapaciteta entitetskih Saveza opština i gradova u BiH (2010-2013.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Izgradnja kapaciteta entitetskih Saveza opština i gradova u BiH Projekat je usmjeren na izgradnju kapaciteta saveza opština i gradova, podršku u izradi strateških dokumenata i pružanju usluga, te pomoć savezima opština i gradova da dostignu viši nivo organizacionog i funkcionalnog razvoja. U 2011. godini Eda je angažovana na izradi strategija razvoja saveza opština i gradova u oba entiteta. U 2012. godini Eda je angažovana na izradi Strategije komunikacije, Strategije razvoja usluga i Strategije razvoja ljudskih resursa za Savez opština i gradova RS.

Trenutno, Eda je angažovana na izradi Strategije komunikacije i Strategije razvoja ljudskih resursa za Savez općina i gradova Federacije BiH.

SIDA, 2010 – 2013.
Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave – priprema i izvođenje treninga za lokalnu upravu (2011.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave – priprema i izvođenje treninga za lokalnu upravu U 2011. godini Eda je angažovana na pripremi i izvođenju sljedećih obuka:

 • trening o upravljanju ljudskim resursima sa fokusom na procjenu potreba za obukom i učinka zaposlenih (uključujući pripremu analize o upravljanju ljudskim resursima u opštinama uz identifikovanje i prezentovanje najboljih praksi),
 • uvodni miPRO trening i trening za trenere (trening je pripremljen i izveden za opštine koje treba da pripreme strategiju razvoja korištenjem miPRO metodologije, dok je trening za trenere pripremljen i izveden kako bi se obučili treneri za izvođenje uvodnih treninga o miPRO metodologiji),
 • priprema materijala za obuku novoizabranih zvaničnika na teme liderstvo i lokalna uprava A-Š.
UNDP, MTS, 2011.
Jačanje lokalne samouprave u BiH - priprema polazne studije (2011.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Jačanje lokalne samouprave u BiH – priprema polazne studije Priprema polazne studije koja obuhvata 12 partnerskih opština iz Republike Srpske i Federacije BiH, kao i 3 benchmark opštine. Pripremljena je metodologija i sprovedeno je ispitivanje kako bi se u svakoj od opština identifikovalo stanje u oblasti: statusa lokalne razvojne strategije i planova implementacije, horizontalne i vertikalne povezanosti, imovine, finansiranja strategije, interne organizacije i koordinacije, ljudskih resursa, participacije, džendera i socijalne uključenosti, monitoringa i evaluacije, te međuopštinske saradnje. GIZ, SLS, 2011.
Provođenje standarda za ravnopravnost polova na lokalnom nivou vlasti (2011.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Provođenje standarda za ravnopravnost polova na lokalnom nivou vlasti Analiza trenutne situacije u vezi sa politikom provođenja ravnopravnosti polova u izabranim jedinicama lokalne samouprave, uključujući analizu relevantnih opštinskih pravilnika i sistematizacije radnih mjesta, izrada prijedloga Odluke o provođenju politike ravnopravnosti polova u lokalnim strukturama vlasti. Organizacija fokus grupa u kojima će se nastojati doći do informacija o stepenu razumijevanja i procjeni kapaciteta predstavnika jedinica lokalne samouprave. Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske, 2011.
Priprema i provođenje istraživanja o pitanjima rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou i priprema Konferencije o ravnopravnosti polova (2011-2012.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Priprema i provođenje istraživanja o pitanjima rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou i priprema Konferencije o ravnopravnosti polova Izrada koncepta istraživanja, priprema upitnika, unos, obrada, analiza podataka i izrada izvještaja. Priprema smjernica za rad za paneliste rasprava na konferenciji, priprema i organizovanje grupa i rad u grupama. Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske, 2011-2012.
Poboljšanje usluga lokalne samouprave jačanjem civilnog društva (2011-2012.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Poboljšanje usluga lokalne samouprave jačanjem civilnog društva Uvođenje i primjena PULS metodologije u odabranim opštinama radi unapređenja odgovornosti i povećanja efikasnosti u pružanju javnih usluga, te povećanju zadovoljstva građana kroz aktivniju ulogu civilnog društva. Projekat obuhvata osmišljavanje metodologije PULS za ispitivanje zadovoljstva korisnika javnim uslugama, pripremu upitnika, razvoj softverskih rješenja za podršku u obradi podataka i kreiranju izvještaja, te podršku u komunikacionim aktivnostima.

U 2012. godini Eda je nastavila sa pružanjem podrške u primjeni PULS methodologije.

Fond otvoreno društvo BiH, 2011-2012.
Uspostavljanje interaktivnog centra znanja za lokalne lidere - Edapedia (2009-2010.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Uspostavljanje interaktivnog centra znanja za lokalne lidere – Edapedia Uspostavljanje interaktivnog centra znanja za lokalne lidere treba da omogući artikulisanje, strukturisanje i transfer specifičnih, neposrednih iskustava i rješenja u vođenju opština i gradova, formiranih u uslovima društvene i ekonomske transformacije na Zapadnom Balkanu. Uspostavljanje centra je inicirano na osnovu identifikovane potrebe za aktivnijom podrškom u pogledu usavršavanja i inoviranja znanja za strateško i operativno upravljanje opštinama i gradovima. Fond otvoreno društvo BiH, 2009 – 2010.
Obuka o izradi Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u organima uprave u RS (2011.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Obuka o izradi Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u organima uprave u RS Eda je održala dvodnevnu obuku na temu Izrada Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u organima uprave u Republici Srpskoj. Cilj obuke je bio da se kroz interaktivni rad sa sekretarima i njihovim saradnicima u republičkim organima uprave (ministarstva, republičke uprave i republičke upravne organizacije), sagledaju svi aspekti izrade Pravilnika – od normativne (zakonske) podloge za izradu Pravilnika, preko propisa koji uređuju principe i tehniku izrade, značaja timskog rada i komunikacija, razumijevanja ključne veze Pravilnika i upravljanja ljudskim resursima, do praktičnih vještina u izradi unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mjesta. Agencija za državnu upravu, 2011.
Istraživanje zadovoljstva korisnika javnih komunalnih usluga za Administrativnu službu Grada Banjaluka (2011-2012.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Istraživanje zadovoljstva korisnika javnih komunalnih usluga za Administrativnu službu Grada Banjaluka Istraživanje zadovoljstva korisnika javnih komunalnih usluga za Administrativnu službu Grada Banjaluka je obuhvatalo pripremu upitnika, definisanje uzorka, provođenje ankete, unos i analizu podataka korištenjem posebno osmišljenog softvera, te pripremu izvještaja sa preporukama za unapređenja.

U 2012. godini izvedeno je ispitivanje zadovoljstva građana radom zimske službe, te redovno ispitivanje zadovoljstva građana javnim komunalnim uslugama.

Grad Banja Luka, 2011-2012.
CAF u javnoj upravi (2011.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
CAF u javnoj upravi Obuka na temu uvođenja sistema upravljanja kvalitetom u javnim upravama prema CAF metodologiji. Agencija za državnu upravu, 2011.
Izrada strategije ruralnog razvoja opština Gradiška, Laktaši, Kozarska Dubica i Srbac (2011.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Izrada strategije ruralnog razvoja opština Gradiška, Laktaši, Kozarska Dubica i Srbac Eda je angažovana da pripremi i vodi radionice i pripremi nacrt strategije ruralnog razvoja za područje četiri opštine (Gradiška, Laktaši, Kozarska Dubica i Srbac). GIZ, 2011.
Obuka o organizacionom razvoju za opštinsko liderstvo i praktičare (2011.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Obuka o organizacionom razvoju za opštinsko liderstvo i praktičare U okviru projekta Jačanje lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini (SLS) koji implementira Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Eda je pripremila materijale i izvela obuku o organizacionom razvoju. Posebna pažnja je posvećena kapacitetima za upravljanje razvojem, njihovom uspostavljanju i funkcionisanju. GIZ, 2011.
Funkcionalni pregled pojedinih sektora u cilju podrške višetipskom modelu organizacije jedinica lokalne samouprave u RS (2010.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Funkcionalni pregled pojedinih sektora u cilju podrške višetipskom modelu organizacije jedinica lokalne samouprave u RS Izrada studije koja obuhvata analitičke podloge za kreiranje javnih politika u prioritetnim oblastima u kojima je izražen interes za eventualnom preraspodjelom nadležnosti između entitetskog i lokalnog nivoa, koristeći RIA metodologiju (procjenu uticaja promjene regulatornog okvira). Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, 2010.
Ispitivanje zadovoljstva zaposlenih (2010.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Ispitivanje zadovoljstva zaposlenih Ovim ispitivanjem se na sistematski način prikupljaju i mjere mišljenja i stavovi zaposlenih o svim važnim segmentima organizacije, upravljanja i rada u Administrativnoj službi grada Banja Luka, u skladu sa zahtjevima CAF metodologije i ISO standarda. Grad Banja Luka, 2010.
Uvođenje sistema ocjenjivanja zaposlenih u Administrativnoj službi Grada Banjaluka (2010-2011.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Uvođenje sistema ocjenjivanja zaposlenih u Administrativnoj službi Grada Banjaluka Uvođenje sistema ocjenjivanja zaposlenih u Administrativnoj službi Grada Banjaluka ESOS uključuje samoprocjenu zaposlenih, ocjenu zaposlenih od strane nadređenih, analizu i obradu ocjena uz pomoć ekspertnog sistema za donošenje odluka po višefaktorskom modelu – DEXI, uz dobijanje finalne ocjene i preporuka za upravljanje ljudskim resursima. Grad Banja Luka, 2010 – 2011.
Obuka za upravljanje lokalnim razvojem (2010.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Obuka za upravljanje lokalnim razvojem Priprema i izvođenje obuke za lokalne uprave o upravljanju lokalnim razvojem, sa fokusom na sprovođenju strategija i planova. Ovo uključuje istraživanje aktuelnih iskustava i praksi u regiji, mapiranje odgovarajućih funkcija, struktura i procesa koji omogućavaju upravljanje lokalnim razvojem, te dizajniranje i izvođenje specifičnog i prilagođenog programa obuke sa nastavnim materijalima. UNDP MTS, 2010.
Obuka za pripremu strategije razvoja primjenom miPRO metodolgije (2010.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Obuka za pripremu strategije razvoja primjenom miPRO metodolgije Eda je realizovala treninge o pripremi strategije razvoja korištenjem miPRO metodologije za 16 opština iz BiH u procesu pripreme strategija razvoja. Sve aktivnosti su realizovane u okviru ILDP projekta koji implementira UNDP. Obuka je prethodila svakoj fazi u izradi strateškog dokumenta i obuhvatala je teme pripreme elemenata strateške platforme, sektorskih planova i operativnog dijela strategije. UNDP ILDP, 2010.
Izrada entitetskih strategija obuke za jedinice lokalne samouprave (2010.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Izrada entitetskih strategija obuke za jedinice lokalne samouprave Eda je izabrana od strane UNDP-a za izvođenje obuka i pružanje tehničke podrške u procesu izrade strategije obuke jedinica lokalne samouprave. SIDA i UNDP, 2010.
Uspostavljanje interaktivnog centra znanja za lokalne lidere – Edapedia (2009-2010.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Uspostavljanje interaktivnog centra znanja za lokalne lidere – Edapedia Uspostavljanje interaktivnog centra znanja za lokalne lidere treba da omogući artikulisanje, strukturisanje i transfer specifičnih, neposrednih iskustava i rješenja u vođenju opština i gradova, formiranih u uslovima društvene i ekonomske transformacije na Zapadnom Balkanu. Uspostavljanje centra je inicirano na osnovu identifikovane potrebe za aktivnijom podrškom u pogledu usavršavanja i inoviranja znanja za strateško i operativno upravljanje opštinama i gradovima. Fond otvoreno društvo BiH, 2009 – 2010.
Priprema materijala za obuku na temu pripreme sektorskog plana ekonomskog razvoja (2009.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Priprema materijala za obuku na temu pripreme sektorskog plana ekonomskog razvoja U okviru pripreme opštinskih razvojnih timova za primjenu miPRO metodologije, razrađen je materijal za obuku na temu pripreme sektorskog plana ekonomskog razvoja. UNDP ILDP, 2009.
Obuka za primjenu miPRO metodologije (2009.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Obuka za primjenu miPRO metodologije Nakon finalizacije metodološkog okvira za integrisano i inkluzivno planiranje lokalnog razvoja u BiH, organizovana je dvodnevna obuka za JLS u okviru UNDP ILDP na temu primjene nove metodologije u praksi. UNDP ILDP, 2009.
Razvoj metodološkog okvira za integrisano i inkluzivno planiranje lokalnog razvoja u BiH (2008-2009.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Razvoj metodološkog okvira za integrisano i inkluzivno planiranje lokalnog razvoja u BiH Eda je izabrana od strane UNDP-a za razvoj metodološkog okvira za integrisano i inkluzivno planiranje lokalnog razvoja u BiH. Eda je izradila teorijski i praktični dio standardizovane metodologije za planiranje lokalnog razvoja. SDC i UNDP, 2008 – 2009.
Osposobljavanje nerazvijenih opština za korišćenje razvojnih fondova (2009.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Osposobljavanje nerazvijenih opština za korišćenje razvojnih fondova Eda je počela implementaciju projekta usmjerenog na razvoj kapaciteta nerazvijenih opština sa ciljem kvalitetne pripreme i uspješne realizacije ključnih projekata korištenjem raspoloživih domaćih i donatorskih fondova, prvenstveno sredstava Evropske unije koja su raspoloživa kroz IPA fondove. Projekat obuhvata identifikaciju ključnih projekata i obuku timova za njihovu razradu u skladu sa zahtjevima i procedurama Evropske komisije i metodologije upravljanja projektnim ciklusom. Fond otvoreno društvo BiH, 2009.
Ažuriranje Strateškog plana ekonomskog razvoja opštine Modriča (2009-2009.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Ažuriranje Strateškog plana ekonomskog razvoja opštine Modriča Opština Modriča je, uz metodološku i stručnu podršku Razvojne agencije Eda i MDP Inicijativa, započela aktivnosti na ažuriranju Strateškog plana ekonomskog razvoja pripremljenog u 2004. godini za period 2005-2009. Proces obuhvata aktivnosti na ažuriranju socio-ekonomske analize opštine Modriča, sa ciljem dobijanja pregleda sadašnjeg ekonomskog i socijalnog stanja opštine, kao i razvojnih dinamika u opštini Modriča za period nakon usvajanja Strategije razvoja opštine od 2004. godine do danas. MDPi, 2008 – 2009.
CREDO - Competitive Regional Economic Development in North-East BiH (2008.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
CREDO – Competitive Regional Economic Development in North-East BiH Eda treba da pripremi informaciono-analitičku osnovu za definisanje i implementaciju mjera podrške u identifikovanim prioritetnim industrijskim sektorima. Edapruža konsultantske usluge u provođenju istraživanja kako bi se identifikovali socio-ekonomski trendovi, analizirala infrastruktura za lokalni ekonomski razvoj, te identifikovale prepreke za razvoj ključnih industrijskih sektora. Finansiran od organizacije SIDA, implementiran od NERDA – regionalna razvoja agencija za sjeveroistočnu BiH, 2008.
Tehnička podrška implementaciji strateških planova razvoja (2007-2008.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Tehnička podrška implementaciji strateških planova razvoja Uspostavljanje i osposobljavanje kancelarija za upravljanje razvojem kako bi se osiguralo proaktivno i odgovorno upravljanje implementacijom strategija i njihovo ažuriranje. Tehnička pomoć koju Eda pruža opštinskim rukovodstvima i razvojnim timovima obuhvata optimalnu kombinaciju treninga i konsaltinga za uspostavljanje kancelarija, pripremu operativnog plana realizacije prioritetnih projekata, pripremu sistema za praćenje i vrednovanje realizacije strategije i projekata, te redovno ažuriranje strategija.
U 2007. godini, Eda je pružala tehničku podršku za uspostavljanje i osposobljavanje kancelarija za upravljanje razvojem u sljedećim opštinama: Doboj, Doboj Istok, Petrovo, Usora i Laktaši.
Projekat razvoja opština MDP, Opština Laktaši, 2007 – 2008.
Projekat upravne odgovornosti GAP - Government Accountability Project (2004-2007.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Projekat upravne odgovornosti GAP – Government Accountability Project Cilj GAP projekta je da izgradi kapacitete kritičnog broja opština u Bosni i Hercegovini sa ciljem boljeg zadovoljenja potreba građana, u okviru koncepta dobre uprave. GAP projekat je usmjeren na značajno unaprjeđenje sektora usluga, kao i sistema administracije/menadžmenta u 40 opština putem direktnih intervencija u opštinama. Edaučestvuje kao domaći partner u ovom projektu čija je vrijednost oko 20 miliona USD. USAID i SIDA, 2004 – 2007.
Zajednički okvir za vrednovanje CAF - Common Assessment Framework (2005-2006.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Zajednički okvir za vrednovanje CAF – Common Assessment Framework Cilj CAF projekta je da se proaktivno doprinese profesionalnoj standardizaciji/uspostavljanju jedinstvenih profesionalnih standarda dobre lokalne uprave opštevažećih u BiH i njenom ravnomjernom usavršavanju korištenjem evropskih standarda prilagođenih našim okolnostima. Fond otvoreno društvo BiH i Projekat razvoja opština MDP, 2005 – 2006.
Projekat razvoja zajednica (CDP - Community Development Project) (2005-2006.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Projekat razvoja zajednica (CDP – Community Development Project) Cilj projekta predstavlja jačanje institucionalnih kapaciteta lokalne uprave i uvođenje osnovnih principa i mehanizama dobre uprave u opštinama kroz trening i konsalting za službenike lokalnih administracija u vezi sa dobrom upravom, upravljanjem promjenama i timskim radom, kreiranju kodeksa dobre uprave, javnim nabavkama, kreiranju vizije i misije, te strateških planova. Svjetska banka i Vlada RS, putem Fonda za razvoj i zapošljavanje, 2005 – 2006.
Kako do korisnički orijentisane lokalne uprave (2003-2004.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Kako do korisnički orijentisane lokalne uprave Razvoj metodologije i alata za ispitivanje zadovoljstva korisnika administrativnih i javnih usluga (uključuje trening i konsalting za odabrane opštine) Fond otvoreno društvo BiH, 2003 – 2004.
Unaprjeđenje rada opštinskih uprava u regiji Doboj (2003-2004.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Unaprjeđenje rada opštinskih uprava u regiji Doboj Trening i konsalting za Projekat opštinskog razvoja MDP, SDC, 2003 – 2004.
TV Forum-Građani zaslužuju bolje (2003-2004.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
TV Forum-Građani zaslužuju bolje Serija TV emisija kojima je građanima BiH prezentvan pozitivan i sadržajan okvir razmišljanja o mogućnostima unaprjeđenja lokalne uprave Fond otvoreno društvo BiH, 2003 – 2004.
Priprema dvije lokalne uprave za uvođenje sistema menadžmenta kvalitetom (2002-2004.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Priprema dvije lokalne uprave za uvođenje sistema menadžmenta kvalitetom Priprema lokalnih uprava za sertifikaciju po standardu kvaliteta ISO 9001:2000 u opštinama Derventa i Lukavac Fond otvoreno društvo BiH, 2002 – 2004.
Popularizacija osnovnih principa i mehanizama dobre lokalne uprave (2002-2003.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Popularizacija osnovnih principa i mehanizama dobre lokalne uprave Promocija i diseminacija rješenja dobre lokalne uprave Fond otvoreno društvo BiH, 2002 – 2003.
Uvođenje sistema menadžmenta kvalitetom i partnerstva javnog i privatnog sektora na opštinskom nivou (2002-2003.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Uvođenje sistema menadžmenta kvalitetom i partnerstva javnog i privatnog sektora na opštinskom nivou Uvođenje standarda kvaliteta ISO 9001:200 u četiri opštinske uprave Fond otvoreno društvo BiH, 2002 – 2003.
Uvođenje principa i mehanizama transparentne, efikasne i korisnički orijentisane lokalne uprave u BiH-follow-up (2002-2003.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Uvođenje principa i mehanizama transparentne, efikasne i korisnički orijentisane lokalne uprave u BiH-follow-up Uvesti principe i mehanizme transparentne, efikasne i korisnički orijentisane lokalne uprave u četiri nove opštine u BiH Fond otvoreno društvo BiH, 2002 – 2003.
Trening i konsalting za Projekat opštinskog razvoja (2002.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Trening i konsalting za Projekat opštinskog razvoja Poboljšanje opština u regiji Doboj MDP, SDC, 2002.
Analiza 9 opština u regiji Doboja (2002.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Analiza 9 opština u regiji Doboja Preliminarna dijagnoza radi pravilnog dizajna projekta «Opštinski razvoj u regiji Doboja» MDP, SDC, 2002.
Uvođenje principa i mehanizama transparentne, efikasne i korisnički orijentisane lokalne uprave u BiH (2001-2002.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Uvođenje principa i mehanizama transparentne, efikasne i korisnički orijentisane lokalne uprave u BiH Uvesti principe i mehanizme transparentne, efikasne i korisnički orijentisane lokalne uprave u pilot opštinama u BiH Fond otvoreno društvo BiH, 2001 – 2002.
Promocija i implementacija međunarodnih principa i standarda javnih nabavki (2001.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Promocija i implementacija međunarodnih principa i standarda javnih nabavki Unaprijediti podloge i prakse u domenu javnih nabavki, posebno na lokalnom nivou Evropska komisija, 2001.
Metodologija izbora opština - preliminarna dijagnoza sa aspekta dobre uprave (2001.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Metodologija izbora opština – preliminarna dijagnoza sa aspekta dobre uprave Kreirati i testirati metodologiju u deset opština BiH Fond otvoreno društvo BiH, 2001.
Unaprjeđenje poslovnog okruženja i lokalnog ekonomskog razvoja (2000-2001.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Unaprjeđenje poslovnog okruženja i lokalnog ekonomskog razvoja Unaprijediti poslovno okruženje i lokalni ekonomski razvoj u odabranim opštinama BiH Evropska komisija, (QIF-CARE), 2000-2001.
Istraživanje potreba za program javne administracije u BiH (2000.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Istraživanje potreba za program javne administracije u BiH Studija – utvrditi potrebe na uzorku opština u BiH Fond otvoreno društvo BiH, 2000.
Seminari, radionice i konsalting za razvojno planiranje i upravljanje projektom (1999-2000.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Seminari, radionice i konsalting za razvojno planiranje i upravljanje projektom Osposobljavanje timova u opštinama za upravljanje projektima UNOPS-PROGRESS Sarajevo, 1999-2000.
Seminari i radionice za opštinske organe (1999.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Seminari i radionice za opštinske organe Unaprjeđenje rada u lokalnim organima uprave UNOPS-PROGRESS Sarajevo, 1999.