Vodite/volite li svoju opštinu?

Vodite/volite li svoju opštinu?

Opis: Ova knjiga predstavlja svojevrsni vodič za načelnike i njihove prve saradnike koji žele da ostvare natprosječne rezultate u upravljanju razvojem opština (i gradova). Ona treba da im pomogne da donose bolje odluke, lakše nego do sada. Knjiga je napisana na osnovu vlastitih iskustava i učenja na greškama i uspjesima. Sa druge strane, knjiga ne nudi recepte za upravljanje lokalnim razvojem. Prvo, zato što gotovih recepata za to nema, a drugo, zato što recepti odvikavaju od razmišljanja i kreativnosti, a bez toga nema djelotvornog upravljanja lokalnim razvojem. Ovo nije rutinski i repetitivan posao, već stvaralački poduhvat čija je glavna karakteristika neponovljivost.

Godina izdanja: 2009

Autor: Zdravko Miovčić

Preuzmi publikaciju