Vrijedna iskustva sa studijske posjete Berlinu na temu promocije kvaliteta, inovacija i zelene ekonomije

U periodu od 9-13. septembra 2019, kao dio promocije sistemskog pristupa provođenju Akta o malom biznisu u BiH, organizovana je studijska posjeta Berlinu na temu promocije kvaliteta, inovacija i zelene ekonomije. U studijskoj posjeti su učestvovali predstavnici Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske, Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta Federacije BiH, Vlade Brčko Distrikta BiH – Odjela za ekonomski razvoj, sport i kulturu, Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, kao i Ministarstva obrazovanja i nauke Federacije BiH.

Studijska posjeta je u svom fokusu imala sljedeća pitanja/izazove:

 • Šta je potrebno za kreiranje politika kojima bi se promovisalo umrežavanje i razmjena znanja između organizacija podrške i preduzeća?
 • Koja je uloga organizacija podrške u promociji konkretnih aktivnosti sa privatnim sektorom?
 • Kako promovisati jaču poslovnu orijentaciju unutar postojećih organizacija podrške da bi se osnažile inovacije, zeleni razvoj i provođenje uslova za kvalitet i standardizaciju za lokalna, kao i za međunarodna tržišta?
 • Kako da se osigura da se MSP osjećaju dovoljno ohrabreno da budu inovativni?
 • Kako se promovišu zelena MSP i start-up?

Odgovori na ova pitanja su traženi u posjeti i diskusiji sa predstavnicima sljedećih institucija i organizacija:

 • VDI/VDE Innovation + Technik GmbH – jedna od vodećih kompanija u Njemačkoj koja pruža usluge inoviranja, promovišući tehnološki razvoj poslovanja, klastere i lance vrijednosti u zemlji. Njihov glavni zadatak je promocija njemačkog sistema inovacija. VDI/VDE ima ulogu povezivanja, jer je odgovorna za provođenje politika npr. Federalnog ministarstva ekonomije i energetike (BMWI) i Federalnog ministarstva obrazovanja i istraživanja (BMBF) kroz programe podrške i tenderske procedure.
 • Federalnog ministarstva za privredu i energetiku – tokom 2011. godine Vlada Njemačke je odlučila da napusti nuklearnu energiju tokom narednih godina. To uključuje odluku da se izvori energije bazirani na atomskoj energiji i energiji iz ugljenika zamijene obnovljivim izvorima energije i da se ojača energetska efikasnost. Vlada je postavila cilj politike da dostigne 80% snabdjevanja energijom iz obnovljivih izvora do 2050. (u 2012. oko 20%). Implementacija zahtijeva veliku promjenu politike koja takođe stavlja lokalne zajednice, regione, kompanije i domaćinstva pod pritisak da promijene svoj tradicionalni način potrošnje i proizvodnje. Federalno ministarstvo ekonomskih poslova i energetike je odgovorno ministarstvo za implementaciju ove transformacije.
 • WindNODE-Projektmanagement – Technical University Berlin – projekat WindNODE je dio BMWI-ovog programa podrške „Pokazni primjeri projekata pametne energije – digitalna agenda za energetsku tranziciju (SINTEG)”. Program ima za cilj uspostavljanje velikih oglednih regiona za razvoj i demonstraciju model – rješenja koja daju siguran, efikasan i ekološki kompatibilan izvor energije, gdje se električna energija generiše najvećim dijelom iz različitih izvora kao što su energija vjetra i solarna energija. Projekat ili pokazni primjer projekta WindNODE je jedan od 5 regionalnih pokaznih primjera projekta sa različitim fokusima. Cilj je efikasno kombinovanje generisanja obnovljive energije, električnih mreža i korisnika električne energije kroz digitalno umrežavanje.
 • Agencije za ekonomski razvoj (EDA) Potsdam – Posjeta Potsdamu je obuvatila oblast promocije inovacija iz perspektive prosperitetnog grada koji je uspješno upravljao strukturnom i političkom promjenom od komunističke, naučne strukture sa velikim državnim preduzećima, do strukture primjenjenog istraživanja i mreže MSP. Stručnost u određenim industrijskim oblastima kreirana je uzajamnim dejstvom nauke i istraživanja. To gradu daje profil grada orijentisanog ka budućnosti kao mjesto za film i medije, softver i informacione tehnologije, prirodne nauke i upravljanje zdravljem.
 • Kampus EUREF – koji se smatra lokacijom inovativne budućnosti i stvarnom laboratorijom energetske revolucije. Otvoren je prije 10 godina, sa više od 3.500 zaposlenih koji sada rade u bivšoj električnoj centrali i gasomjeru (pogonu za proizvodnju gasa), u više od 150 preduzeća, institucija i start-up kompanija. Posjeta kampusu je bila usmjerena na pitanja promocije potrebnih kapaciteta znanja, istraživanja i start-upa za zeleni ekonomski razvoj;
 • Borderstep instituta za inovacije i održivost – Borderstep je nezavisna ekspertska organizacija (think tank) za primjenjene nauke, fokusirana na preduzetnička rješenja za globalne izazove. Proučava kako inovacije i preduzetništvo doprinose održivom razvoju i kako uspješno oblikovati proces transformacije na putu ka zelenoj privredi. Borderstep stavlja jak naglasak na tri specifične oblasti djelovanja i tehnologije koje su od fundamentalnog značaja za održive oblike privrednih aktivnosti: klimatske promjene, pametna energija, digitalizacija i zelene IT. Tokom posjete su takođe predstavljeni projekti koje podržava Borderstep.

Učesnici su izrazili veliko zadovoljstvo prilikom da učestvuju u studijskoj posjeti, kao i korisnim uvidima i saznanjima koji će im biti od koristi u daljem radu.

Projekat „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“, finansira Sida putem Ambasade Švedske u BiH.