Za sistemske promjene i uvažavanje kompleksnosti u podršci malim i srednjim preduzećima

U okviru projekta „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“, koji finansira Sida putem Ambasade Švedske u BiH, u Sarajevu je uspješno održana druga radionica za pripremu standardizovane metodologije strateškog planiranja razvoja MSP u BiH.

Njome je zaokružen uvodni, konceptualni dio metodologije, a akcenat je bio na operacionalizaciji principa sistemske promjene i uvažavanja kompleksnosti. U narednih nekoliko mjeseci proces pripreme će biti usmjeren na razradu praktičnog dijela metodologije, uz aktivno učešće nosilaca planiranja razvoja MSP u zemlji.