Zaključen ugovor za realizaciju projekta „Implementacija standarda za upravljanje energijom ISO 50001:2018 u MSP“

U okviru projekta „Evropski Akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za MSP u BiH – SBA u BiH“, Eda je sa preduzećem TUVAdria d.o.o. iz Novog Sarajeva zaključila ugovor za realizaciju projekta „Implementacija standarda za upravljanje energijom ISO 50001:2018 u malim i srednjim preduzećima“.

Predviđeno da se projektne aktivnosti implementiraju u pet malih i srednjih preduzeća iz RS, kao i da se obuči i certifikuje  pet vodećih i deset internih oditora za upravljanje energijom prema ISO 50001:2018. Cilj je da se realizacijom projekta da doprinos kreiranju ponude i potražnje u pogledu upravljanja energijom u MSP, odnosno jačanju kapaciteta za unapređenje energetske efikasnosti MSP.

Projekat se realizuje u saradnji  sa  Ministarstvom privrede i preduzetništva Republike Srpske.

Ukupna vrijednost projekta je 49.150 KM,  pri čemu sredstva granta iznose 45.050 KM.

Projekat „Evropski Akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za MSP u BiH – SBA u BiH“, finansira Sida putem Ambasade Švedske u BiH.