Zaključen ugovor za realizaciju projekta „Poboljšanje dostupnosti tehničkih standarda za MSP u BiH“

Institut za standardizaciju BiH i Eda su zaključili ugovor za realizaciju projekta „Poboljšanje dostupnosti tehničkih standarda za MSP u BiH“, koji je zajednički definisan na osnovu analize stanja i potreba MSP za olakšanim pristupom prioritetnim tehničkim standardima.

Planirano je da se u okviru projekta implementiraju aktivnosti koje se odnose na prevođenje tehničkih standarda sa prioritetne liste, kao i da se uradi redizajn veb stranice Instituta za standardizaciju BiH, radi lakšeg preuzimanja tehničkih standarda u elektronskoj formi. Institut za standardizaciju BiH će provoditi proceduru usvajanja prevedenih tehničkih standarda. Ugovorom je predviđeno da, na bazi zakonom definisanih nadležnosti, implementator projekta bude Institut za standardizaciju BiH, a da dio aktivnosti koje se odnose na nabavke realizuje Eda.

Procijenjeni budžet za realizaciju projektnih aktivnosti iznosi 55.000 KM.

Projekat se realizuje u okviru projekta „Evropski Akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za MSP u BiH – SBA u BiH“ sa ciljem jačanja i razvijanja Mehanizama za podršku implementaciji strategija razvoja MSP.

Projekat je finansiran od strane Švedske, posredstvom Švedske agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).