Započeo projekat Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH2EU (SBA u BiH2EU)

Projekat Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH2EU (SBA u BiH2EU) je nastavak projekta Evropski Akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za MSP u BiH (SBA u BiH) koji finansira Švedska, a implementirala Eda – Agencija za razvoj preduzeća u periodu 1. avgust 2017 – 31. decembar 2021. U tom smislu, radi se o kontinuitetu nastojanja da se ubrza ekonomska integracija sa EU u oblasti strateškog i policy okvira za mala i sredna preduzeća (MSP), sa naglaskom na implementaciju, monitoring i evaluaciju strategija i politika za MSP.

Specifični cilj projekta SBA u BiH2EU je potpuno funkcionalan i održiv sistem upravljanja razvojem MSP u BiH zasnovan na Aktu o malom biznisu (Small Business Act – SBA) i pristupu Building Back Better (BBB) koji osigurava kontinuirana poboljšanja politika u svim fazama (planiranje i dizajn, implementacija, praćenje i evaluacija, izvještavanje i revizija).

Projekat finansira Ambasada Švedske u BiH, a implementira ga Eda u periodu januar 2022 – januar 2025.

Sažetak projekta SBA u BiH2EU je dostupan ovdje: https://bit.ly/3G6Iv96