Započeta izrada Strategije razvoja Grada Trebinja 2018-2025.

U Trebinju je u četvrtak, 11.5.2017. održan uvodni sastanak u sklopu izrade nove Strategije razvoja Grada Trebinja za period 2018-2025.

Izradu Strategije finansijski podržava CRS (Catholic Relief Service), a tehničku podršku u izradi strategije pruža Eda.

Na uvodnom sastanku su predstavnici Gradske uprave upoznati sa MiPRO metodologijom za planiranje razvoja, koja će biti korištena pri izradi nove stategije. Grad Trebinje je uspostavio Odbor za koordinaciju aktivnosti u postupku izrade Strategije razvoja Grada Trebinja i Operativno radno tijelo, te su definisane uloge i zadaci i dogovoreni naredni koraci.