Započete aktivnosti na kreiranju preporuka za razvoj BPO sektora u Republici Srpskoj i Brčko distriktu

Kao jedan od partnera projekta MarketMakers podržanog od strane Vlade Švajcarske, Eda je započela realizaciju aktivnosti na kreiranju preporuka za dopunu mjera podrške javnog sektora u pravcu njihove lakše dostupnosti i veće atraktivnosti za BPO industriju (Business process outsourcing industry), sa ciljem bržeg razvoja BPO sektora na području Republike Srpske (sa posebnim fokusom na Grad Banjaluku) i Brčko distrikta.

Preporuke će se odnositi na izmjene i dopune postojećih te kreiranje novih mjera u obliku podsticaja, subvencija, aktivnih mjera zapošljavanja i drugih inicijativa od strane javnog sektora u pravcu dodatne podrške već postojećim domaćim pružaocima usluga BPO, kao i stranim BPO firmama, koje bi svoje poslovne operacije mogle locirati na područja Republike Srpske (posebno Banjaluke) i/ili Brčko distrikta. Tokom procesa realizacije ove aktivnosti ostvariće se saradnja i razmjena iskustava sa timom koji je angažovan na sličnom zadatku za područje Federacije BiH, a konačne preporuke će uzeti u obzir iskustva i dobre prakse realizovane na području Republike Srbije.