Dobar napredak BiH u implementaciji Akta u malom biznisu

Predstavnici Ede su prisustvovali godišnjem sastanku i poslovnom forumu EBRD-a, u Sarajevu, u okviru kojeg je lansiran “Indeks politika MSP: Zapadni Balkan i Turska 2019”.

U novim izdanju publikacije “Indeks politika MSP: Zapadni Balkan i Turska 2019”, koju je pripremila organizacija OECD​ u saradnji sa EBRD​ i ETF (European Training Foundation),​ na stranici 526 se navodi da je “Bosna i Hercegovina ostvarila dobar napredak u implementaciji Akta u malom biznisu od objave Indeksa politika MSP: Zapadni Balkan i Turska 2016”.

Ponosni smo na rad sa partnerima na projektu „Evropski Akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za MSP u BiH – SBA u BiH“, koji su doprinijeli ostvarenju ovog napretka:

  • Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH,
  • Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske,
  • Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta Federacije BiH,
  • Odjeljenje za ekonomski razvoj, sport i kulturu Brčko distrikta.

U narednom periodu slijedi zajednički rad na harmonizaciji politika MSP.

Publikacija “Indeks politika MSP: Zapadni Balkan i Turska 2019” se može preuzeti ovdje.

Projekat SBA u BiH finansijski podržava Sida​ putem putem Ambasade Kraljevine Švedske u BiH.