EU i MOR podržali certifikaciju polaznika stručnog usavršavanja za asistenta u računovodstvu

U subotu, 3. 12. 2022. u Prnjavoru su dodijeljeni certifikati polaznicima stručnog usavršavanja za asistenta u računovodstvu. Obuku koju je organizovalo i realizovalo Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Prnjavor u okviru projekta LEP II je uspješno završilo 22 polaznika, koji su evidentirani kao nezaposleni u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske. Certifikate su dodijelili Biljana Cvijanović Klokić, šefica Biroa Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u Prnjavoru i Ljubiša Šikarac, V.D načelnika odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Opštine Prnjavor.

Obuka je trajala 120 nastavnih časova, od čega je 80 časova praktičnog rada instruktivno-konsultativne nastave. Obuka je imala za cilj da polaznici kroz stvarne primjere iz prakse postanu osposobljeni za samostalno vođenje poslovnih knjiga preduzeća, provođenje poslovnih promjena u zadatom vremenskom periodu, formiranje finansijskog rezultata i zaključenje poslovnih knjiga u skladu sa zakonskom regulativom i međunarodnim računovodstvenim standardima.

Da su u tome uspjeli, svjedoče neki od komentara zadovoljnih polaznika obuke:

Veliko hvala svim profesorima na strpljenju, razumijevanju i prenesenom znanju. Oduševljena sam sa koliko truda i želje da nas obučite ste ušli u ovaj proces sa nama. Toliko ste svi posvećeni svakome od nas, svaka vam čast! Nataša iz Prnjavora, 29 godina

Hvala Vam na nesebičnom dijeljenju vašeg znanja, sposobnosti, vrhunskoj obuci i mogućnosti da se svi upoznaju sa radom na stvarnom softveru. Mislim da ovakve prilike nikad ne bi trebale da se propuste i nadam se da ćete još mnogo obuka održati. Biljana iz Prnjavora, 45 godina

I meni je drago što sam dobila ovu priliku na najbolji mogući način da mogu da vidim suštinu knjigovodstva i računovodstva, kako se to zapravo radi. Kao što sam spomenula da u školi nismo imali programe, samo smo pisali u svesci i crtali tabele. Meni ovo ide, shvatila sam postupke i zanimljivo mi je raditi preko softvera. Sandra iz Prnjavora, 24 godine

Nije prebrzo, detaljno, ma savršeno! Posebno za početnike. Andrea iz Prnjavora, 37 godina

Sve pohvale za edukatore, krenula sam od 0 ali bukvalno i  evo naučila sam nešto, sada već krećem i ulazim u program, snalazim se i zadovoljna sam koliko sam do sada naučila. Zahvaljujem se svim profesorima na strpljenju i znanju koje su nam nesebično prenosili, na njihovom vjetru  u leđa, da mi to možemo… Brankica iz Prnjavora, 55 godina

 Obuku je proveo Centar za obrazovanje odraslih Eduka u okviru projekta “Održivo partnerstvo za zapošljavanje” koji realizuje Lokalno partnerstvo za zapošljavanje (LPZ) Prnjavor.

LPZ Prnjavor je jedno od 20 partnerstava uspostavljenih u BiH u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR). Ovaj projekat ima za cilj da kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje doprinese poboljšanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama i unaprijedi vještine i prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).