Implementiran standard za upravljanje energijom ISO 50001:2018 u 5 preduzeća i sertifikovano 17 auditora

U okviru projekta „Implementacija standarda za upravljanje energijom ISO 50001:2018 u malim i srednjim preduzećima“ koji provodi TUVAdria d.o.o. iz Sarajeva, uspješno je implementiran standard za upravljanje energijom ISO 50001:2018 u 5 preduzeća:

  • Eko toplane Banjaluka d.o.o. iz Banjaluke,
  • Optima Power d.o.o. iz Modriče,
  • Tehpro CNC d.o.o. iz Dervente,
  • Bentoproduct d.o.o. iz Šipova,
  • AL-M d.o.o. iz Dervente.

Konsultantske aktivnosti su obuhvatile provođenje internih audita, pokretanje korektivnih mjera i preispitivanje sistema upravljanja energijom od strane rukovodstva. U svakom preduzeću  članovi timova zaduženi za implementaciju standarda za upravljanja energijom su osposobljeni da dalje provode  aktivnosti prema akcionom planu u pravcu ušteda energenata i poboljšanja energetskih performansi.

Takođe, u okviru projekta je obučeno i certifikovano 11 internih i 6 vodećih auditora za upravljanje energijom prema ISO 50001:2018.

Projekat je realizovan u saradnji  sa  Ministarstvom privrede i preduzetništva Republike Srpske.

Ukupna vrijednost realizovanog projekta je 49.392,00 KM, pri čemu sredstva granta iznose 45.028 KM.

Projekat je realizovan uz podršku i u okviru projekta „Evropski Akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za MSP u BiH – SBA u BiH“ koji finansira Švedska.