Iskustva i izazovi u unapređenju inovacija u preduzećima, sumirani u novom blogu

U novom blogu “Inovacije u malim i srednjim preduzećima – iskustva i izazovi”, sumirana su iskustva i izazovi u vezi sa unapređenjem inovacija u malim i srednjim preduzećima, do kojih se došlo kroz implementaciju projekta KRIN – kreiranje regionalne inovacione mreže.  U blogu je opisano kako je nastao koncept projekta, kako je on implementiran i do kakvih nalaza se došlo kroz istraživanja i interakcije sa ključnim akterima u ovoj oblasti.

Potrebe za inovacijama u MSP su velike i nadamo se novim projektima u ovoj oblasti, u okviru kojih bismo mogli primijeniti stečena iskustva i implementirati nove ideje.

Blog „Inovacije u malim i srednjim preduzećima – iskustva i izazovi“  pogledajte na: https://edabl.org/inovacije-u-malim-i-srednjim-preduzecima-iskustva-i-izazovi/