Istraživanje o digitalizaciji u privredi

Predstavnici Ede zajedno sa njemačkim konsultantima učestvuju u istraživanju o stanju u oblasti digitalizacije u preduzećima iz oblasti metalske i drvoprerađivačke industrije u odabranim opštinama, sa ciljem kreiranja preporuka za unapređenje stanja i kapaciteta u toj oblasti. Do sada su održani sastanci sa direktorima 10 metalskih i 5 drvoprerađivačkih preduzeća. Na sastancima se razgovaralo o sadašnjem nivou i oblastima primjene informaciono-komunikacionih tehnologija, kao i mogućnostima da se ova oblast unaprijedi, čime bi se uticalo na poboljšanje konkurentnosti preduzeća. Tokom februara, intervjuima će takođe biti obuhvaćene organizacije i institucije koje pružaju podršku preduzećima.

U planu je organizovanje i okruglih stolova na kojima će preliminarni nalazi istraživanja biti predstavljeni i prodiskutovani sa ključnim akterima, dok će finalni nalazi istraživanja o digitalizaciji biti objavljeni u studiji.

Projekat „Informacione tehnologije kao podsticaj konkurentnosti preduzeća u BiH“ finansira GIZ (u okviru programa EUProLocal), a implementira PEM Consult u saradnji sa Edom.