Jačanje interakcija preduzeća i institucija podrške, ključni faktor za unapređenje inovacija

Imajući u vidu važnost inovacija za razvoj privrede, poslovne mogućnosti koje nudi zelena ekonomija, kao i važnost usklađivanja strateških i operativnih planova relevantnih subjekata, Eda i Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske su zajedno organizovali radionicu „Pregled aktivnosti podrške za mala i srednja preduzeća u pogledu inovacija i zelene ekonomije“. Na radionici su učestvovali predstavnici Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske, Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visokog obrazovanja i informacionog društva Republike Srpske, fakulteta, razvojnih agencija, Privredne komore RS, Zanatsko-preduzetničke komore RS i međunarodnih organizacija koje djeluju u BiH.

Učesnici radionice su prezentovali aktivnosti o tekućim i planiranim aktivnostima institucije/organizacije koju predstavljaju, te dobili relevantne informacije o aktivnostima drugih subjekata, radi što bolje koordinacije i umrežavanja u predstojećem periodu. U toku diskusije je naglašena potreba za stalnom interakcijom sa MSP i između institucija podrške.

Nalazi radionice će biti korišteni u izradi relevantnih planskih dokumenata fokusiranih na razvoj privrede u Republici Srpskoj.

Radionica je održana u okviru projekta „Evropski Akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za MSP u BiH – SBA u BiH”, podržanog od strane Švedske agencije za međunarodnu saradnju (Sida), putem Ambasade Švedske.