Još dva dana za prijavu poslovnih subjekata u Prnjavoru za obuku nove radne snage

Eda je 21. juna 2018., u okviru projekta „Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurenost“, objavila javni poziv za izražavanje interesa za poslovne subjekte u Prnjavoru za obuku nove radne snage. Rok za podnošenje prijava ističe 10. avgusta 2018. godine.

Predmet javnog poziva je pružanje podrške zainteresovanim poslovnim subjektima sa sjedištem u Prnjavoru, iz sektora prehrambene, metaloprerađivačke, drvoprerađivačke i industrije kože i obuće, sa ciljem obezbjeđenja kvalitetne nove radne snage, kroz finansiranje obuke za sticanje vještina u oblastima za koja poslovni subjekti izraze interes.

Javni poziv se može preuzeti ovdje: https://edabl.org/wp-content/uploads/2018/06/ILO-drugi_poziv_izrazavanje-interesa-za-poslovne-subjekte.doc, a sve dodatne informacije po ovom javnom pozivu se mogu dobiti u Edi.

Projekat je finansiran u okviru projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, koji je finansiran od strane Evropske unije i implementiran od strane Međunarodne organizacije rada (ILO).