Kako unaprijediti operacionalizaciju i implementaciju strateških dokumenata

Objavljen je novi blog Zdravka Miovčića na temu: “Kako unaprijediti operacionalizaciju i implementaciju strateških dokumenata”.

Pogledajte blog i javite vaše utiske i razmišljanja ovoj temi.