Kvalitetnija zakonska rješenja – pretpostavka za veću transparentnost i odgovornost javnih preduzeća u BiH

U okviru projekta „Transparentna i odgovorna javna preduzeća u BiH – TAPE“  danas održana konferencija za novinare povodom pripremljenih amandmana na entitetske Zakone o javnim preduzećima kao i pripremljenih smjernica za izradu  godišnjih planova poslovanja i izvještaja o poslovanju javnih preduzeća.

Na konferenciji za novinare su učestvovali: Slobodanka Dukić, koordinator projekta “Transparentna i odgovorna javna preduzeća u BiH“; Saša Savičić, šef Odsjeka za pravne poslove u Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske; Aleksandar Smiljanić, rukovodilac ekonomskog sektora JKP Budućnost Laktaši a.d.; Brankica Radulović, savjetnica za upravljanje i lokalni razvoj i Miloš Šipragić, moderator.

Na konferenciji su predstavljeni amandmani na entitetske Zakone o javnim preduzećima i na uredbe koje regulišu transparentnost finansijskih odnosa između javnih preduzeća, jedinica lokalne samouprave i entiteta (a u Federaciji BiH i kantona), čije usvajanje i primjena bi doprinijeli unapređenju transparentnosti i odgovornosti rada javnih preduzeća.

Amandmani na propise su pripremljeni uz podršku i aktivno učešće radne grupe koju čine predstavnici javnih  preduzeća u BiH, ministarstava na entitetskom i kantonalnom nivou, te gradske i entitetske/parlamentarne  skupštine, dok su smjernice sa modelima plana poslovanja i izvještaja o poslovanju pripremljeni uz podršku operativnih timova 10 javnih preduzeća BiH.

Smjernice za izradu godišnjih planova i izvještaja o poslovanju za korisnike usluga se mogu preuzeti ovdje. Model strukture godišnjeg izvještaja o poslovanju javnog preduzeća se može preuzeti ovdje. Model strukture godišnjeg plana poslovanja javnog preduzeća se može preuzeti ovdje.

Saopštenje za javnost povodom ovog događaja je dostupno ovdje.

Projekat „Transparentna i odgovorna javna preduzeća u BiH – TAPE“  finansira Kraljevina Holandija.