Ljepša strana uspjeha: Uspješne žene u privredi

Ljepša strana uspjeha: Uspješne žene u privredi

Opis: Ovim izdanjem želimo da pokažemo koliko je važna uloga žene u industriji ovdje i sada, svjesni da ta uloga često ostaje neprimjetna posmatračima izvan preduzeća. Nastojali smo da predstavimo inspirativne i zanimljive detalje o nekoliko uspješnih žena sa kojima, na našu sreću, sarađujemo. Smatramo svojom velikom privilegijom priliku da s njima sarađujemo i da ih na ovaj način predstavimo.

Godina izdanja: 2016

Autor: Agencija za razvoj preduzeća Eda

Preuzmi publikaciju