Mapiranje institucija za ocjenu usaglašenosti proizvoda

Mapiranje institucija za ocjenu usaglašenosti proizvoda

Opis: Studija je pripremljena iz perspektive, odnosno ugla gledanja MSP kojima je veoma važno to da su im tijela za ocjenjivanje usaglašenosti (TOU) pristupačna, kako lokacijski, tako i cjenovno. Mapiranjem je obuhvaćen širi regionalni prostor u kojem se nalaze tijela za ocjenu usaglašenosti koja su još uvijek dovoljno “blizu” našim preduzećima i sa cjenovno prihvatljivim uslugama. Takođe, locirano je gdje postoje neki od početnih preduslova, prvenstveno u pogledu kapaciteta, za uspostavljanje novih tijela za ocjenu usaglašenosti kako bi se pomoglo kreatorima strategija i politika podrške razvoju MSP, s jedne strane, i kreatorima strategija i politika razvoja infrastrukture, s druge strane, da usklađeno i ciljano usmjere podršku razvijanju novih TOU, uzimajući u obzir potrebe MSP, ali i funkcionalnost i ekonomsku održivost ovakvih tijela.

Priručnik je pripremljen u okviru projekta „Evropski akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“.

Godina izdanja: 2020.

Autori: dipl. inž. Brane Novaković, prof. dr Stevo Borojević

Preuzmi publikaciju