Marketinška podrška za preduzeće „Zlatno zrno Ostojić” iz Istočnog Sarajeva

Preduzeće „Zlatno zrno Ostojić” d.o.o. iz Istočnog Sarajeva jedno je od pet malih i srednjih preduzeća koje je podržano u uvođenju inovacija kroz sredstva vaučer programa iz Mehanizma za podršku implementaciji strategija razvoja MSP (SIEM).

Osnovano je 18.06.2021. godine, sa sjedištem u Istočnom Novom Sarajevu. Osnovna djelatnost je proizvodnja hljeba, svježih peciva i kolača. Proizvodnja se odvija u dva objekta u vlasništvu preduzeća, a prodaja se odvija putem osam maloprodajnih objekata. Pridržavajući se nepisanog pravila da je kvalitet proizvoda njegova najbolja reklama, preduzeće konstantno ulaže u kvalitet proizvoda zbog čega su prepoznati na tržištu od strane kupaca.

,,Preduzeću je bila potrebna konsultantska podrška u oblasti marketinga. U skladu sa proširenjem na nova, zahtjevnija tržišta, ukazala se potreba za izradom nove strategije promovisanja na društvenim mrežama, izradom promotivnog videa sa prikazom bitnih lokacija i maloprodajnih objekata. Nova usluga u preduzeću „Zlatno zrno ketering“ takođe je zahtijevala marketinšku propraćenost”, istakao je vlasnik preduzeća Dragan Ostojić.

Projekat uvođenja inovacija u mala i srednja preduzeća sa područja grada Istočnog Sarajeva provodi Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo, u saradnji sa Agencijom za razvoj preduzeća Eda iz Banja Luke i Ministarstvom privrede i preduzetništva Republike Srpske.

Tema projekta „Uvođenje inovacija u MSP u okviru vaučer programa“ je usklađena sa preporukama Akta o malom biznisu i Indeksa politika MSP 2020 (dimenzija 8b) i određena je kao prioritet u saradnji sa Ministarstvom privrede i preduzetništva Republike Srpske. Ovaj projekat je podržan u okviru projekta „Napredna implementacija Akta o malom biznisu BiH2EU – SBA u BiH2EU“ koji implementira Eda – Agencija za razvoj preduzeća u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA, a finansira Švedska.