Mladi zavarivači veoma uspješni na obuci

U okviru projekta “Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurentnost”, završena je obuka treće grupe za zavarivača. Riječ je o 5 mladih, nezaposlenih osoba iz Prnjavora koji su pohađali praktičnu obuku u trajanju od 40 školskih časova koja se izvodila na Mašinskom fakultetu u Banjaluci. Do sada je obučeno ukupno 15 zavarivača. Rezultatima obuke su veoma su zadovoljni i polaznici i treneri koji ističu da je oko 80% polaznika pokazalo izuzetno dobre rezultate, što je za ovu vrstu zanimanja rijedak slučaj. U planu je organizovanje još jedne, posljednje obuke za zavarivače u okviru projekta „Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurentnost”, koja počinje u januaru 2019.

Lokalno partnerstvo Prnjavor je jedno od 19 takvih partnerstva uspostavljenih u zemlji u okviru projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, kojeg finansira Evropska unija sa 4 miliona eura a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), a koji za cilj ima prekvalifikaciju skoro 2.000 nezaposlenih osoba te zapošljavanje najmanje njih 620 u 22 opštine u BiH.

Članovi Partnerstva Prnjavor su Agencija za razvoj preduzeća Eda Banja Luka (vodeći partner), Opština Prnjavor, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske – Biro Prnjavor, Centar srednjih škola “Ivo Andrić” Prnjavor, MI Trivas d.o.o. i Topling d.o.o.