Novi blog Zdravka Miovčića: Implementacija SBA u BiH – šta smo naučili i šta možemo da unaprijedimo

OECD sa partnerima (Evropska komisija, Evropska banka za obnovu i razvoj i Evropska fondacija za obuku) objavio je u julu 2022. godine izvještaj „Indeks MSP politika: Zapadni Balkan i Turska 2022: Procjena implementacije Small Business Act za Evropu, Indeks MSP politika“. Radi se o šestom takvom izvještaju, jer je u zemljama zapadnog Balkana (uključujući i Tursku) do sada provedeno šest krugova procjene: 2006, 2009, 2012, 2015, 2018. i 2021. godine. Nakon tolikog vremena i tolikog broja ozbiljnih procjena i izvještaja, koji se pripremaju u kontinuitetu, stručno i sistematično, logično slijedi pitanje: jesmo li nešto naučili i promijenili u pristupu ovoj vrsti evaluacije, i šta i kako još možemo da unaprijedimo.

Odgovori na ova pitanja su razmatrani u novom blogu Zdravka Miovčića koji možete pogledati na: https://edabl.org/implementacija-sba-u-bosni-i-hercegovini-sta-smo-naucili-i-sta-mozemo-da-unaprijedimo/