Mikronarativi

Umjesto sistematičnog i nedjelotvornog unaprijednog planiranja kratkoročnih rezultata aktivnosti (output), očekivanih promjena kod ciljnih grupa ili područja (outcome) i višestrukog dugoročnog uticaja (impact), zasnovanih na projekciji željenog stanja, fokusiraćemo se na potencijal promjene koji se može uočiti u postojećem stanju, u relevantnom kontekstu i kod aktera sa kojima radimo, tako da uočimo i podržimo MOGUĆNOSTI KOJE SU BLISKE REALNOSTI (adjacent possibles), dakle ostvarive, i poželjne, jer se nalaze na glavnom pravcu promjena. Zajedno s partnerima, testiraćemo i razvijaćemo nove instrumente i prakse kojima se podržavaju i ostvaruju inovacije, ozelenjavanje i digitalizacija MSP-a, uz razvijanje mreža koje, osim MSP-a iz vodećih sektora, sve više uključuju i obrazovne i istraživačko-razvojne organizacije, kao i druge institucije podrške.

Ispravnost i izvodivost takve orijentacije potvrđuju i nizovi pojedinačnih priča iz našeg zajedničkog iskustva sa partnerima, klijentima i saradnicima. Radi se o pričama inovativnih kompanija, kao što su one koje smo predstavili u publikaciji „Kako do veće dodane vrijednosti – priče inovativnih kompanija iz našeg okruženja“ i one čije smo začinjanje i događanje podržali u firmama kao što su: Spektra DMG, ELAS Metalexpert, Masterwood, Topling, Tikt, Reflex, Tri best, MP Panduević, MIP Prijedor, FOD – Finalna obrada drveta, Soligna, Tapetarija Matić, Euro znak, da pobrojimo samo neke, u kojima je su inovacije proizvoda, procesa, pa i poslovnog modela, dovele do veće dodane vrijednosti. Takva je priča Trebinja, na čijim strategijama razvoja smo radili još od 2008. godine, postavljajući tada viziju razvoja „najpoželjniji manji grad na zapadnom Balkanu“ koja je sve bliže svom ostvarenju, ali i priče trebinjskih vinara koji su iskoristili stratešku priliku i znatno doprinijeli poželjnosti svog grada. Ili priča Istočne Ilidže, koja je davne 2005. godine, kada smo započeli saradnju, bila u rangu nerazvijenih opština, a sad je u probranom krugu razvijenih, iako nije spadala u miljenike viših nivoa vlasti. Takvih je pedesetak priča o lokalnom razvoju, svaka sa svojim posebnostima, izazovima i tokovima, u kojima smo učestvovali u prethodnom periodu.