Organizacione i društvene mreže

Na međusobnom povezivanju MSP i stvaranju mreža kojima se jača njihova konkurentnost i inovativnost sektorima radimo već deset godina, od 2013. godine, kada je kroz projekat CREDO Krajina pokrenut rad sektorskih odbora u izvozno-orijentisanim sektorima. Odbori za metalopreradu i drvopreradu su se u međuvremenu spojili i prerasli u mrežu inovativnih izvozno orijentisanih kompanija, koja je dobijala svoje konkretne oblike i fokuse kroz projekte KRIN i NOVALIS, uključujući nove zainteresovane aktere iz redova MSP, institucija podrške, obrazovnih i istraživačko-razvojnih organizacija. Sada podržavamo pilotiranje mreža za energetsku tranziciju MSP, prelazeći tako sa Triple Helix modela na Quadruple Helix.

U narednom periodu planiramo da podstaknemo stvaranje mreže praktičara za podršku razvoju MSP u BiH, te širenje i jačanje mreža za inovacije i energetsku tranziciju.

Ranije bogato „edapedijsko“ iskustvo u formiranju i vođenju široke mreže lokalnih lidera u BiH, povremeno osnaživane najuspješnijim lokalnim liderima iz zemalja okruženja, planiramo da revitalizujemo i unaprijedimo u narednom periodu.

Eda razvija specifične vidove aplikativnog znanja i dijeli to znanje sa drugima, koristeći majstorstvo upravljanja znanjem (PKM – Personall Knowledge Management), čiji je moto: traži – objasni – podijeli (seek – sense – share) i podstičući članove svog tima i saradnike da tako stvaraju i šire svoje lične mreže, doprinoseći tako širenju zajedničke mreže i jačanju katalitičke uloge Ede u razvoju znanja koje može da doprinese djelotvornom suočavanju sa izazovima u oblastima u kojima djelujemo.

Aktivni smo na nekoliko društvenih mreža (Facebook, Twitter i Linkedin) u nastojanju da prenesemo korisne i zanimljive informacije o onome šta i kako radimo, podijelimo naša iskustva i razmišljanja, te dobijemo povratnu informaciju od onih koji nas prate i sa kojima dijelimo zajednička interesovanja.

< NAZAD