Objavljen Javni poziv za izražavanje interesa za podršku u uvođenju inovacija

U okviru projekta NOVALIS – Network of Value Adding Local Innovation Structures (mreža lokalnih struktura za kreiranje dodatne vrijednosti), objavljen je Javni poziv za izražavanje interesa za poslovne subjekte za podršku u uvođenju inovacija. Predmet javnog poziva je pružanje tehničke (stručne) podrške zainteresovanim privrednim društvima iz kategorije MMSP u BiH, s ciljem uvođenja inovacija u oblastima za koja MMSP izraze interes. Na ovaj javni poziv mogu da se prijave MMSP iz sljedećih sektora:

  • Metaloprerađivačka industrija,
  • Drvoprerađivačka industrija,
  • Sektor informacionih tehnologija (mogu da učestvuju pod uslovom da razvijaju rješenja koja će se koristiti u sektorima metaloprerađivačke i drvoprerađivačke industrije).

U okviru ovog javnog poziva, tehnička podrška će biti obezbijeđena za oblasti za koje MMSP izraze interes, a privredna društva iz ciljanih sektora mogu da dobiju podršku u uvođenju inovacija u sljedećim oblastima:

  • Razvoj novih proizvoda više dodatne vrijednosti;
  • Optimizacija poslovnih procesa;
  • Digitalizacija u poslovanju (na primjer, digitalizacija procesa, razvoj alata za onlajn promociju, prodaju i istraživanje).

Prijave se mogu dostavljati od dana objavljivanja ovog poziva, do izbora 10 (deset) MMSP koja će dobiti navedenu vrstu podrške.

Detaljnije informacije, kao i prateći obrasci za prijavu su raspoloživi u Javnom pozivu koji se može preuzeti na sljedećem linku: https://bit.ly/2TdW6W8

Projekat NOVALIS sufinansira Evropska unija putem EU4Business projekta koji zajednički provode GIZ, UNDP i ILO, u okviru Strategija lokalnog razvoja – Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini SR Njemačke.