Objavljena studija „Informaciono-komunikaciona tehnologija kao sredstvo konkurentnosti MSP”

Kao jedan od rezultata projekta „Digitalizacija kao podsticaj konkurentnosti preduzeća u BiH“, objavljena je studija „Informaciono-komunikaciona tehnologija kao sredstvo konkurentnosti MSP”.

Studija je pripremljena na osnovu informacija prikupljenih tokom posjeta 27 preduzeća iz metalskog i drvoprerađivačkog sektora, te 11 institucija podrške, kada su obavljeni intervjui sa njihovim direktorima i prikupljeni odgovarajući podaci pomoću anketnog upitnika. Nalazi su potvrđeni i kompletirani informacijama koje su prikupljene putem okruglih stolova koji su održani u Banjoj Luci, Zenici i Mostaru.

U studiji je predstavljena situacija u pogledu korištenja informaciono-komunikacionih tehnologija u metaloprerađivačkoj i drvoprerađivačkoj industriji u BiH; postojeći trendovi, ključne oblasti i nivo upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u proizvodnji; primjeri digitalizacije srednjih preduzeća iz Njemačke; neophodne mjere podrške prerađivačkoj industriji u BiH u procesu digitalizacije, kao i uloga institucija/organizacija podrške u tom procesu.

Studiju je objavio GIZ u okviru projekta „Digitalizacija kao podsticaj konkurentnosti preduzeća u BiH“ koji finansiraju Evropska Unija i GIZ (u okviru programa EUProLocal), implementira PEM Consult u saradnji sa Edom, a autori su njemački eksperti i članovi Eda tima.

Studija se može preuzeti putem linka: http://bit.ly/2Z2QXRh.