Održan info čas za polaznike kursa programiranja

U prostorijama Lonac HUB u Banjaluci, održan je prvi info čas za polaznike kursa programiranja koji provodi Technetis u okviru projekta MarketMakers „Pilot projekat finansijskog mehanizma finansiranja IT obuke sa odloženom otplatom“ koji finansira Vlada Švajcarske.

Tom prilikom predstavnici Technetisa su detaljnije prezentovali program kursa i način njegovog izvođenja, a predstavnici Ede su predstavili novi mehanizam podrške provođenju IT obuka. Riječ je o beskamatnoj kreditnoj liniji kod MF banke, koja je uspostavljena kao rezultat dogovora i saradnje projekta MarketMakers, Ede, MF banke i izvođača IT obuka, koja omogućava da polaznici obuke plate 80% troškova obuke iz ove kreditne linije, bez plaćanja bilo kakvih kamata (vraćaju onaj iznos koji pozajme) i uz grejs (grace) period od 9 mjeseci, što bi trebalo biti dovoljno vremena da pronađu posao sa novostečenim znanjima i vještinama.

MarketMakers projekt je podržan od Vlade Švicarske, a implementira ga konzorcij Helvetas i Kolektiv / Posao.ba.