Održan prvi sastanak Industrijske inovativne mreže sa izvoznom orijentacijom

Na prvom onlajn sastanku Industrijske inovativne mreže sa izvoznom orijentacijom prisustvovalo je oko 30 učesnika – direktora preduzeća iz oblasti metaloprerade, drvoprerade i IT sektora, predstavnika Ministarstva privrede i preduzetništva, Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, Privredne komore Republike Srpske, Mašinskog, Elektrotehničkog i Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.

Učesnici sastanka su upoznati sa najvažnijim komponentama projekta NOVALIS – Network of Value Adding Local Innovation Structures (mreža lokalnih struktura za kreiranje dodatne vrijednosti) sa fokusom na planirane aktivnosti rada Industrijske inovativne mreže sa izvoznom orijentacijom.

Predstavljeni su elementi Akcionog plana podrške inovacijama u MSP u Republici Srpskoj za period 2021-2023. godine, koji je u procesu izrade.

Od učesnika su dobijeni korisni prijedlozi, ideje i komentari u vezi sa planiram aktivnostima u radu Industrijske inovativne mreže sa izvoznom orijentacijom, kao i u vezi sa Akcionim planom podrške inovacijama u MSP u Republici Srpskoj koji će biti iskorišteni u predstojećem periodu.

Projekat NOVALIS sufinansira Evropska unija putem EU4Business projekta koji zajednički provode GIZ, UNDP i ILO, u okviru Strategija lokalnog razvoja – Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini SR Njemačke.