Održane prezentacije metodologije monitoringa javnih nabavki i nalaza monitoringa za gradove Banja Luka i Tuzla

Dana 28.05.2018. godine, u prostorijama Ede i dana 30.05.2018. godine, u prostorijama Udruženja za razvoj NERDA u Tuzli, održane su prezentacije metodologije monitoringa javnih nabavki i nalaza monitoringa za gradove Banja Luka i Tuzla. Ova aktivnost je realizovana u okviru projekta Jačanje uloge OCD i lokalnih medija u unapređenju transparentnosti rada lokalne uprave, koji je implementirala Eda uz podršku inicijative WeBER (Western Balkans Enabling Project for CSO Monitoring of Public Reform), odnosno Vanjskopolitičke inicijative Bosne i Hercegovine. Projekat, odnosno inicijativa su finansirani od strane Evropske unije i Kraljevine Holandije.

Cilj prezentacija je bio da se predstavnici lokalnih medija i lokalnih organizacija civilnog društva upoznaju sa metodologijom monitoringa javnih nabavki i mogućnošću njene primjene od strane tih medija i organizacija. Naglašeno je da je metodologija razvijena u okviru projekta, te da je namijenjena upravo lokalnim medijima i organizacijama, kao instrument pozitivnog pritiska na jedinice lokalne samouprave u oblasti Reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini.

Pored predstavljanja same metodologije, prisutni učesnici su upoznati i sa nalazima monitoringa javnih nabavki za gradove Banja Luka i Tuzla.

Na kraju, prisutnima su dostavljeni metodologija i nalazi monitoringa, sa pozivom na dalje praćenje provođenja javnih nabavki u lokalnim zajednicama.