Podrška u uspostavljanju i razvoju e-commerce rješenja

Digitalizacija poslovanja je trend i izazov sa kojim se svakodnevno susreću direktori preduzeća. U procesu digitalne transformacije preduzeća, veliki značaj ima razvoj odgovarajućih e-commerce rješenja.

U BiH djeluje Asocijacija za internet trgovinu “eComm” čiji je cilj da unaprijedi standarde e-commerce industrije u BiH i približi je svjetskim tokovima. Među osnivačima Asocijacije se nalaze i neki od pionira e-commerce industrije kao što je kompanija PIK d.o.o. (OLX), kao i značajan dio IT industrije, predstavljen kroz Udruženje „Bit Alijansa“, a sve to uz odlučujuću podršku projekta „MarketMakers“ kojeg finansira Vlada Švajcarske.

U proteklom periodu, Asocijacija je organizovala e-commerce akademiju i konferenciju, serijal edukativnih webinara, kao i prvo sindicirano  e-commerce istraživanje u BiH koje je dostupno članovima Asocijacije. Još jedna od prednosti članstva je i ta što članovi dobijaju besplatan ili povlašten pristup uslugama Asocijacije. Više informacija o Asocijaciji pogledajte ovdje i na veb-stranici Asocijacije.

Eda sarađuje sa Asocijacijom “eComm” u okviru projekta „MarketMakers“.