Podrška u uvođenju inovacija u preduzeću „LIV“

Preduzeće  „LIV“ d.o.o. iz Istočnog Sarajeva jedno je od pet malih i srednjih preduzeća, korisnika sredstava vaučer programa iz Mehanizma za podršku implementaciji strategija razvoja MSP (SIEM). Proizvodi odjeću za sve uzraste, od biranih prirodnih pamučnih materijala. Svi proizvodi su vlastite dizajnerske kreacije i kao takvi predstavljaju autentične proizvode iz Istočnog Sarajeva. Preduzeće se odlučilo za kvalitet i drugačiji pristup proizvodnji, bira i uvozi najkvalitetnije materijale, te vrši direktnu prodaju putem maloprodajnog objekta u centru Istočnog Novog Sarajeva.

„Odlučili smo da se prijavimo na javni poziv za uvođenje inovacija, jer je preduzeću potrebna konsultantska podrška u oblasti digitalnog marketinga, sa fokusom na promociju proizvoda,  korištenje online platformi i online kanala prodaje kako bismo postali prepoznatljivi na tržištu“, rekla je vlasnica preduzeća Ivana Vukmanović.

Projekat uvođenja inovacija u mala i srednja preduzeća sa područja grada Istočnog Sarajeva provodi Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo, u saradnji sa Agencijom za razvoj preduzeća Eda iz Banja Luke i Ministarstvom privrede i preduzetništva Republike Srpske.

Tema projekta „Uvođenje inovacija u MSP u okviru vaučer programa“ je usklađena sa preporukama Akta o malom biznisu i Indeksa politika MSP 2020 (dimenzija 8b) i određena je kao prioritet u saradnji sa Ministarstvom privrede i preduzetništva Republike Srpske. Ovaj projekat je podržan u okviru projekta „Napredna implementacija Akta o malom biznisu BiH2EU – SBA u BiH2EU“ koji implementira Eda – Agencija za razvoj preduzeća u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA, a finansira Švedska.