Podrška za inovacije preduzeća u Trebinju i Istočnom Sarajevu

Sa Razvojnom agencijom grada Trebinje (TREDEA) i Razvojnom agencijom Istočno Sarajevo (RAIS), potpisani su ugovori o realizaciji projekta „Uvođenje inovacija u MSP u okviru vaučer programa“ za područje grada Trebinje, odnosno grada Istočno Sarajevo.

Projektima je predviđeno da se za MSP obezbijedi stručna podrška za uvođenje inovacija unapređenjem postojećih ili razvijanjem novih proizvoda, usluga ili procesa, uključujući digitalizaciju i inovacije u oblasti marketinga.

Za realizaciju projekata za svaki od lokaliteta obezbijeđeno je 75.000 KM, a period implementacije projekta je 12 mjeseci. Projekti su dio napora na unapređenju dimenzije 8b SBA profila BiH (Politika inovacija za MSP).

Projekti će se realizovati u okviru projekta „Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH2EU“ (SBA u BiH2EU), koji finansira Švedska.