Potpisan ugovor sa GIZ-om za pripremu „Budžeta za građane“ za Ministarstvo finansija i trezora BiH

GIZ i Eda su potpisali ugovor za pružanje tehničke podrške Savjetu ministara BiH – Ministarstvu finansija i trezora BiH za pripremu i publikovanje „Budžeta za građane“. Ovo obuhvata provođenje relevantnih analiza, pripremu metodologije za izradu i publikovanje „Budžeta za građane“ za Ministarstvo finansija i trezora BiH, te pružanje stručne podrške za pripremu prvog „Budžeta za građane“ (uključujući proces konsultacija, pripremu i uređivanje dokumenta, njegov dizajn i štampu). Projekat traje do kraja novembra 2020. godine.

Eda je još 2014. godine pilotirala novi način predstavljanja budžetskih dokumenata građanima u cilju povećanja transparentnosti, odgovornosti i učestvovanja građana  u budžetskom procesu na lokalnom nivou u BiH kada su pripremljeni „Budžeti za građane“ za Bijeljinu, Tuzlu i Zenicu. Tokom 2015. Eda je pružala podršku u pripremi „Budžeta za građane“ za Zeničko-dobojski kanton, a 2016. i 2017. godine je sarađivala sa Kancelarijom koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) na pripremi njihovog dokumenta „Budžet za građane za 2017. godinu“.