Potpisani ugovori o grantovima za podršku preduzetništvu žena

Danas su u Edi potpisana dva ugovora o dodjeli grantova za podršku preduzetništvu žena iz sredstava SIEM, koji se razvija i koristi za poboljšanje implementacije strategija i planova fokusiranih na MSP.  Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske, kao jedan od glavnih partnera projekta „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“, je imalo značajnu ulogu u procesu izbora projekata za podršku preduzetništvu žena. U predstojećem periodu, intenzivna saradnja sa Ministarstvom privrede i preduzetništva Republike Srpske će se nastaviti kroz aktivnosti na monitoringu realizacije ovih projekata, kao i razvijanju SIEM-a kao budućeg instrumenta Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske za podršku implementacije strategija razvoja.

Prvi potpisani ugovor se odnosi na podršku implementaciji projekta “Etno preduzetnica” Humanitarnog udruženja žena „Duga“ iz Banjaluke čiji je cilj doprinos jačanju ženskog preduzetništva u Banjaluci i okolnim opštinama, kao i očuvanje starih zanata. Vrijednost projekta je 41.930 KM, od kojih grant sredstva čine 35.000 KM. Drugi ugovor o dodjeli grant sredstava ja namijenjen realizaciji projekta „Podrška preduzetništvu žena Republike Srpske“. Riječ je o projektu Privredne komore Republike Srpske, koji je usmjeren na jačanje konkurentnosti i saradnje žena u preduzetništvu. Vrijednost projekta je 63.417,26 KM, od kojih grant sredstva čine 44.997,26 KM.

Potpisivanju ugovora su prisustvovli Zoran Savić, pomoćnik ministra privrede i preduzetništva Republike Srpske; Mira Zvonar, direktorica Humanitarnog udruženja žena „Duga“ iz Banjaluke,  Pero Ćorić, direktor Privredne komore Republike Srpske i Zdravko Miovčić, direktor Ede.

Poslije potpisivanja ugovora, Bojan Kovačević, pravni savjetnik u Edi, objasnio je pravila i sve elemente  važne za realizaciju ugovora.

Projekat „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“, finansira Sida putem Ambasade Švedske u BiH.