Poziv za MSP i iskusne preduzetnike: Kroz međunarodnu saradnju lakše do novih kontakata i tržišta EU

Ako vodite svoju firmu, imate više od 3 godine iskustva u vođenju firme i dobro bi vam došli savjeti, iskustva i vještine drugih evropskih preduzetnika, možete ih ugostiti putem evropskog programa razmjene Erasmus za mlade preduzetnike (Erasmus for Young Entrepreneurs) i unaprijediti svoje poslovanje.

Koje su Vaše koristi od učešća u programu?

  • Novi preduzetnik će donijeti drugačiju perspektivu na poslovanje, znanje o tržištu i kulturi svoje zemlje kao izvor novih inovativnih ideja i pogleda;
  • Poslovni kontakti i znanje o tržištu zemlje novog preduzetnika;
  • Pristup vještinama i znanjima novog preduzetnika koji nisu prisutni u Vašoj firmi;
  • Učešće u panevropskoj mreži preduzetnika i kontakti sa uspješnim preduzetnicima iz drugih zemalja;
  • Prilika za unapređenje potencijala rasta firme i ostvarivanje direktnog partnerstva sa firmom novog preduzetnika;
  • Povećanje vidljivosti i prestiža firme kroz učešće u medijskim izvještajima programa Erasmus za mlade preduzetnike;
  • Unapređenje jezičkih vještina;
  • Učešće u Alumni mreži programa Erasmus za mlade preduzetnike, itd.

Kako se planira i realizuje saradnja preduzetnikom? 

Nakon upisivanja Vaših kontakata u bazu evropskih preduzetnika i ostvarivanja kontakta sa nekim od preduzetnika koji je zainteresovan za uspostavljanje saradnje sa Vama, zajednički definišete plan posjete. Preduzetnik, uz tehničku i finansijsku podršku programa Erasmus za mlade preduzetnike, dolazi u Vaš grad nakon čega započinjete saradnju koja se odvija po usaglašenom planu koji doprinosi ostvarenju ciljeva kako Vašeg preduzeća/preduzetnika domaćina, tako i preduzetnika iz inostranstva.

Eda pruža tehničku podršku prilikom registracije u evropsku bazu preduzetnika, ostvarivanju kontakta, definisanju plana posjete odabranog preduzetnika iz inostranstva, kao i tokom same posjete.

U bazi podataka programa „Erasmus za mlade preduzetnike“ je registrovano preko 6.600 iskusnih preduzetnika domaćina i preko 11.600 mladih preduzetnika iz 50 država, a do sada je uspješno realizovano preko 10.000 posjeta.

? Za više informacija o programu posjetite veb-stranicu programa Erasmus za mlade preduzetnike i pogledajte i ovaj informativni flajer.

❗ Za učešće u programu kontaktirajte Edu – Agenciju za razvoj preduzeća putem mejla [email protected] ili telefona 051/300-241.

Molimo Vas da svoju zainteresovanost izrazite do 30.4.2022. godine.