Predstavljeni nalazi drugog istraživanja o stavovima građana Republike Srpske o NATO i evro-atlanskim integracijama

Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjaluci, predstavljeni su rezultati drugog od tri  istraživanja o stavovima građana Republike Srpske o NATO i evro-atlanskim integracijama. Rezultate istraživanja je predstavio dr Aleksandar Janković, koautor istraživanja, uz prisustvo Aleksandra Draganića, koordinatora za istraživanja i razvoj politika iz Ede, predstavnika akademske zajednice i medija.

Najvažniji rezultati istraživanja se mogu sumirati na sljedeći način:

  • Istraživanja pokazuju da većina ispitanika ima pozitivan stav prema ulasku BiH u EU (60,1%) i negativan prema ulasku u NATO (79,8%).
  • Jedan dio ispitanika daje uslovnu podršku ulasku BiH u NATO (9,1%) i EU (10,1%), smatrajući da BiH treba da uđe u NATO i EU samo ukoliko i Srbija isto učini.
  • Ispitanici imaju pozitivnije stavove prema ulasku BiH u EU nego prema ulasku u NATO
  • U periodu između dva istraživanja (oktobar 2019 – februar 2020.), porastao je procenat negativnih stavova i prema ulasku u NATO (sa 64,3 na 79,8%) i prema ulasku u EU (sa 21,1 na 39,9%).
  • Stavovi prema ulasku u NATO i u EU su u korelaciji (postoji blagi trend da ispitanici koji su protiv ulaska u NATO budu i protiv ulaska u EU, kao i obrnuto)

Istraživanje je sprovedeno CATI metodom na višefaznom višeetapnom uzorku od 1000 punoljetnih građana i građanki Republike Srpske, u periodu od 3. do 7. februara 2020. godine.

Nalazi istraživanja su dostupni na: http://bit.ly/3cIk2cZ

Projekat „Pokretanje diskusije o integraciji u NATO u Republici Srpskoj“ implementira Eda, a finansira Ambasada SAD u BiH.