Predstavljeni nalazi novog istraživanja o stavovima građana Republike Srpske o NATO i evro-atlanskim integracijama

Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, danas su predstavljeni rezultati novog istraživanja stavova građana Republike Srpske prema evroatlantskim integracijama Bosne i Hercegovine, uključujući i nalaze komparativne analize pet krugova istraživanja.

Neki od najvažniji nalaza istraživanja su sljedeći:

  • Ulazak BiH u EU podržava 29,6% ispitanika, a ulazak u NATO 5,2% ispitanika;
  • Uslovnu podršku za EU, tj. ako to učini i Srbija, dalo je 15,3% ispitanika, dok u slučaju NATO integracija uslovna podrška iznosi 3,4%;
  • U periodu od oktobra 2019. do danas, primjetan je konstantan pad bezuslovne podrške gra[1]đana Republike Srpske za ulazak u EU (od 67,8% do 29,6%);
  • Bezuslovni otpor prema ulasku u NATO nakon rasta tokom 2020. se vratio na prvobitno iz[1]mjerenu vrijednost u septebru 2021. (od 63,4% do 63%), da bi do maja 2022. godine opet bilježio umjereni rast (68,2%);
  • Osnovni razlog zbog kojeg većina građana Republike Srpske ne podržava ulazak BiH u NATO je uloga tog saveza na ovim prostorima tokom ratnih dešavanja 1990-ih
  • Značajan dio građana Republike Srpske je indiferentan prema aktuelnim političkim dešavanjima u svijetu i Bosni i Hercegovini (oružanom sukobu u Ukrajini, odnosno statusu OHR-a u BiH)

Istraživanje se može preuzeti na: https://bit.ly/3yd0D0I

Istraživanje je sprovedeno tokom 5 radnih dana u maju 2022. godine, korištenjem CATI metode (telefonsko anketiranje) na višefaznom klaster uzorku od 1000 punoljetnih građana i građanki Republike Srpske.

Na samom događaju su predstavljeni i radovi koje su pripremani od strane nastavnog osoblja i studenata na temu evroatlantskih integracija. Radove, čija je izrada stipendirana od strane projekta, su predstavili profesori Vlade Simović i Nevenko Vranješ, te student na master programu Danijela Miodragović.

Ovo je završno istraživanje u okviru projekta „Proširivanje debate o NATO integracijama u Republici Srpskoj“ kojeg zajedno realizuju Eda – Agencija za razvoj preduzeća Eda i Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjaluci, a finansira Američka ambasada u Bosni i Hercegovini.