Produžen rok za izražavanje interesa za provođenje programa osposobljavanja odraslih

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA IZRAŽAVANJE INTERESA

Rok za podnošenje prijava po Javni poziv za izražavanje interesa za provođenje programa osposobljavanja odraslih, produžava se sa krajnjim rokom za izražavanje interesa: 19.8.2022. do 15.00 časova.

Podsjećamo da je obrazac za izražavanje interesa za provođenje programa osposobljavanja odraslih dostupan OVDJE.

Više o uslovima i načinu prijave, zainteresovani mogu pronaći na: https://edabl.org/javni-poziv-za-izrazavanje-interesa-za-provodjenje-programa-osposobljavanja-odraslih/