Radionica o prvim nalazima istraživanja o inovacijama

U Edi je održana interna radionica o prvim nalazima istraživanja o stanju, kapacitetima, praksi inovacija, te barijerama i mogućnostima za unapređivanje inovacija. Istraživanje je provedeno krajem 2017. u odabranim preduzećima iz metalskog i drvoprerađivačkog sektora. Za prezentovanje nalaza istraživanja, njihovih međusobnih odnosa, kao i diskusiju u vezi sa njima, korišten je okvir sistemske konkurentnosti.

Radionica je organizovana u okviru projekta KRIN. Projekat KRIN – kreiranje regionalne inovacione mreže, kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH – EU ProLocal koji implementira GIZ. Projekat doprinosi poboljšanju konkurentnosti MSP u sektorima metaloprerade i droprerade u Prijedoru, Kozarskoj Dubici, Gradišci, Laktašima, Prnjavoru, Derventi i Banjaluci kroz umrežavanje ključnih aktera i rješavanje nedostataka tržišta. Budžet projekta je 233.795 KM koji je kofinansiran od strane Evropske unije u iznosu od 186.498 KM. Više informacija o projektu KRIN je dostupno ovdje.