Radionice sa javnim preduzećima o pripremi plana poslovanja

U okviru implementacije projekta „Transparentna i odgovorna javna preduzeća u Bosni i Hercegovini – TAPE“, u toku je izvođenje radionica sa 10 javnih preduzeća (5 iz Republike Srpske i 5 iz Federacije BiH) o pripremi godišnjih planova poslovanja. Naime, na radionicama je diskutovano o tome kako planove preduzeća pripremiti u formi koja je lako razumljiva za građane i kako ih učiniti dostupnim javnosti, tako da se obezbijedi dovoljno podataka da javnost bude adekvatno informisana, a da istovremeno budu zaštićeni poslovni interesi preduzeća. U vezi sa tim, Eda je pripremila nacrt smjernica koje predstavnicima javnih preduzeća treba da olakšaju pripremu i objavljivanje godišnjih planova.

Do sada su održane radionice sa predstavnicima: JKP “Komrad”, Bihać; KJP “Budućnost”, Laktaši; JKP “Čistoća”, Cazin; JP “DEP-OT “, Banja Luka i KP “Vodovod”, Prnjavor. U predstojećem periodu će se održati radionice u: JP “ŠPD ZDK”, Zavidovići; JP ”Zenica”, Zenica; JP “Horizontala”, Živinice; Radio Novi Grad i KP ,,Gradska čistoća”, Gradiška.

Po završetku pomenutih radionica, biće organizovan novi ciklus radionica na kojima će se pomenutim preduzećima pružiti podrška u pripremi i objavljivanju izvještaja o poslovanju.

Projekat „Transparentna i odgovorna javna preduzeća u BiH“ finansira Kraljevina Holandija.