(Samo)zapošljavanje mladih – izmedu deklarativne i stvarne podrške

(Samo)zapošljavanje mladih – izmedu deklarativne i stvarne podrške

Opis: “(Samo)zapošljavanje mladih – između deklarativne i stvarne podrške“ je studija koja daje pregled stanja zaposlenosti i nezaposlenosti mladih, analizu institucionalnog okvira, odnosa obrazovanja i zapošljavanja, ulogu mladih i njihovih predstavničkih tijela i pruža kratak osvrt na prakse podrške (samo)zapošljavanju mladih. Na kraju studije su izneseni određeni zaključci, odnosno segmenti na koje bi se trebalo fokusirati u dizajnu javnih politika za podršku (samo)zapošljavanju mladih.

Godina izdanja: 2008

Autor: Aleksandar Draganić

Preuzmi pulikaciju