Šta da se radi sa politikama i strategijama u BiH: prvi dio

Šta da se radi u jednoj zemlji sa složenom administrativnom strukturom, kakva je Bosna i Hercegovina, u situacijama kada se nadležnosti za donošenje određenih politika nalaze na nivou entiteta, a u procesu pristupanja Evropskoj uniji postavljaju se zahtjevi za jedinstvenom pristupom u cijeloj zemlji? Šta ako, da stvar bude teža, nedostaje politička spremnost da se uspostavi djelotvorna zajednička koordinacija, ili se uspostavi mehanizam koordinacije koji ne funkcioniše?

O ovoj temi pisao je Zdravko Miovčić u prvom od nekoliko blogova, kojeg možete pročitati ovdje: https://edabl.org/sta-da-se-radi-sa-politikama-i-strategijama-u-bih-prvi-dio/