Standardizovana metodologija za strateško planiranje i upravljanje razvojem MSP, predfinalna verzija

Standardizovana metodologija za strateško planiranje i upravljanje razvojem MSP, predfinalna verzija

Opis: Metodologija treba da omogući usklađivanje strategija i politika razvoja malih i srednjih preduzeća (MSP), koje se kreiraju i sprovode na nadležnim nivoima planiranja, sa evropskim okvirom, radi olakšavanja i ubrzavanja evropskih integracija BiH u ovoj oblasti, kao i praktično zaokruživanje ciklusa upravljanja razvojem MSP prema istoj metodološkoj matrici. Takođe, očekuje se da metodologija olakša horizontalno usklađivanje relevantnih sektorskih strategija i politika sa strategijama i politikama fokusiranim na MSP na nadležnim nivoima planiranja, te vertikalno usklađivanje politika i planova fokusiranih na MSP između nadležnih nivoa planiranja, posebno imajući u vidu podijeljene nadležnosti. Metodologija je pripremljena u okviru projekta „Evropski akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“.

Godina izdanja: 2018.

Autori: Inter-institucionalni tim koji čine predstavnici institucija zaduženih za kreiranje strategija i politika podrške razvoju MSP-a na različitim administrativnim nivoima u Bosni i Hercegovini, i to:

  • Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH – Sektor za ekonomski razvoj i preduzetništvo;
  • Federalno Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta;
  • Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS – Resor za razvoj MSP;
  • Odjeljenje za privredni razvoj, kulturu i sport i Odjel za evropske integracije Brčko Distrikta.

Preuzmi metodologiju