Strategija razvoja opštine Bileća 2020 – 2029

U skladu sa odlukom opštine Bileća da se planski angažuje na lokalnom razvoju, Eda je angažovana da pruži tehničku podršku Opštinskom razvojnom timu u procesu izrade Strategije integrisanog razvoja opštine Bileća za period 2020 – 2029.

Opštinski razvojni tim je, u saradnji i uz podršku Edinog tima, intenzivno radio proteklih mjeseci na pripremi strateškog dokumenta. Radionica tima je održana 3.12.2019. godine u Bileći, kako bi se finalizirao sadržaj dokumenata u izradi. U dosadašnjem radu su definisani nacrti socio-ekonomske analize (dostupni na http://bit.ly/2EFKRi1), te vizije, strateških i sektorskih ciljeva (dostupni na http://bit.ly/38ULrGG). U toku je prikupljanje povratnih informacija na pripremljene dokumente od strane građana i dijaspore opštine Bileća.

Po prikupljenim sugestijama pristupiće se završnoj fazi izrade strategije – operativnom dijelu u okviru koga će se definisati lista prioritetnih projekata koji će podržati razvoj opštine u narednom periodu. Prijedlog dokumenta biće predmet razmatranja i usvajanja od strane Skupštine opštine Bileća, početkom 2020. godine.