Unapređenje legislative posredovanja pri zapošljavanju u BiH – Conditio sine qua non

Unapređenje legislative posredovanja pri zapošljavanju u BiH – Conditio sine qua non

Opis: “Unapređenje legislative posredovanja pri zapošljavanju u BiH – Conditio sine qua non” predstavlja prvu od tri smjernice za pripremu javne politike kreirane u okviru implementacije projekta “Liberalizacija tržišta rada”. U ovim smjernicama su predstavljene karakteristike tržišta rada, potreba za ravnopravnijim položajem javnih zavoda i privatnih agencija za posredovanje pri zapošljavanju, te potreba za izmjenom i dopunom relevantne zakonske regulative u skladu sa tim.

Godina izdanja: 2011

Preuzmi brif