Započeo drugi talas anketiranja građana Republike Srpske o NATO integracijama

U okviru projekta „Pokretanje diskusije o integraciji u NATO u Republici Srpskoj“ započeo je drugi talas istraživanja stavova građana Republike Srpske o NATO i evro-atlanskim integracijama. Istraživanje obuhvata preko 1000 građana Republike Srpske, a provodi se putem telefonskog anketiranja na osnovu CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing) metodolgije. Prvi talas istraživanja je proveden u oktobru 2019, a njegovi rezultati su dostupni ovdje.

Istraživanje se realizuje u saradnji Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci i Ede. Projektom je predviđeno da se nalazi istraživanja iskoriste kao osnova za pripremu akademskih radova master studenata i doktoranada, ali i  policy brief-ova, te kao platforma za javnu diskusiju na temu evroatlantskih integracija.

Projekat „Pokretanje diskusije o integraciji u NATO u Republici Srpskoj“ implementira Eda, a finansira Ambasada SAD u BiH.