Zatvoren javni poziv za izražavanje interesa za podršku u uvođenju inovacija

S obzirom na to da je primljen projektom predviđeni broj prihvatljivih aplikacija, javni poziv je zatvoren.