Održana radionica za izradu Strategije razvoja MSP u Zenici za period 2021-2027

Kao dio procesa izrade Strategije razvoja MSP u Zenici za period 2021-2027, održana je radionica za izradu strateškog dijela dokumenta.  Radionici je prisustvovalo preko 20 učesnika, među kojima su bili predstavnici Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta Federacije BiH, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, Grupacije poslodavaca Zeničko-dobojskog kantona pri Udruženju poslodavaca Federacije BiH, Regionalne razvojne agencije REZ, Grada Zenica, Zeničke razvojne agencije ZEDA, Udruženja poslodavaca Zenice, te Centra za inovativnost i preduzetništvo Mašinskog fakulteta u Zenici. Diskutovalo se o ključnim pitanjima razvoja MSP-a u Zenici, pri čemu je izvršena je sinteza nalaza stanja MSP-a u Zenici koja je prikazana putem okvira sistemske konkurentnosti.

Strategija razvoja MSP u Zenici za period 2021-2027 se priprema po Standardizovanoj metodologiji za strateško planiranje i upravljanje razvojem MSP. Ova metodologija je razvijena u okviru projekta „Evropski Akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za MSP u BiH – SBA u BiH“, koji finansira Sida putem Ambasade Švedske u BiH.