Identitet

– Šta radimo?

Eda već 20 godina radi na stvaranju i primjeni znanja potrebnog za razvoj preduzeća i lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini i regionu zapadnog Balkana. Fokusirani smo na transformaciju upravljanja – od reaktivnog, do kreativnog.

Misija: Eda olakšava transformaciju upravljanja na Balkanu.

Djelujemo u tri oblasti tako što olakšavamo:

  • Razvoj održivih politika i djelotvornih institucija u kompleksnom kontekstu – Eda kao mislionica.
  • Promjene poslovanja preduzeća ka većoj dodatnoj vrijednosti – Eda kao radionica.
  • Prelaz javne uprave ka dobrom upravljanju – Eda kao vodič.

– Po čemu smo drugačiji? 

Eda je jedna od rijetkih organizacija koja u svom radu uspješno kombinuje istraživački pristup kako bi dobro razumjela kontekst i prirodu problema i pojava sa kojima se suočava, te razvojnu podršku koja se fokusira na iznalaženje praktičnih, izvodivih i kreativnih rješenja. Kombinujući ova dva, međusobno  komplementarna pristupa, stvara se sinergetski efekat (1+1=3) koji omogućava stvaranje i isporuku vrijednosti za partnere i klijente.

Razvojem se bavimo već 20 godina, duže od drugih razvojnih i think tank organizacija u BiH. Iskustvo koje smo stekli u tom periodu nam omogućava duboko razumijevanje lokalnog konteksta i skrivenih faktora koji omogućavaju ili sprečavaju uspjeh razvojnih poduhvata. Sarađujući sa velikim brojem  donosilaca odluka i praktičara stekli smo povjerenje i ugled, kao jedan od najvažnijih segmenata naše neopipljive imovine.

Stabilan tim od 12 ljudi sa znanjima i iskustvima koja se dopunjuju i kombinuju u timskom radu, predstavlja našu glavnu snagu.  Tim je posvećen stalnom učenju, usvajanju novih metodologija i alata i sticanju iskustva u njihovoj primjeni, kako bismo pomogli našim partnerima i klijentima da djelotvorno odgovaraju na sve kompleksnije izazove sa kojima se suočavaju. Edin tim dopunjava velika mreža spoljnih saradnika u zemlji i regionu.

Odgovornost i otvorenost (O2) predstavljaju kiseonik našeg posla. Volimo da radimo u opuštenoj atmosferi, u kojoj izranja dugo i duboko potiskivana kreativnost naših partnera i klijenata.

– Kako nas drugi vide? 

U područjima u kojima djelujemo, prepoznati smo kao lider u stručnoj podršci za opštine i gradove i pokretač ključnih projekata i promjena kojima se unapređuje konkurentost preduzeća. Uz to, i jednima i drugima pomažemo u kreiranju i zagovaranju javnih politika kojima se stvaraju bolji preduslovi i okruženje za njihov razvoj.

Kako nas vide naši klijenti i partneri i koliko su zadovoljni saradnjom sa nama, najbolje govore nalazi istraživanja koje periodično provodimo. Nalazi tih istraživanja predstavljaju osnovu za naše dalje usavršavanje, a njihove rezultate za 2017. godinu možete vidjeti ovdje.